I en undersøkelse blant menn som har sex med menn (MSM) bosatt i USAs storbyer, ble deltakerne hivtestet. Resultatene viste at én av fem var hivpositive.
Undersøkelsen ble utført i 2008 av det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC). Av de 8153 MSM som deltok var 19 prosent hivpositive. Den høyeste andelen hivpositive (28 prosent) var blant afroamerikanere, 18 prosent blant latinamerikanere og 16 prosent blant hvite. Lav inntekt og lav utdannelse var assosiert med høyere smitterate, melder Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Totalt var 44 prosent ukjent med sin hivinfeksjon. Andelen som ikke var klar over sin hivinfeksjon blant afroamerikanere var 59 prosent, blant latinamerikanere 46 prosent og blant hvite 26 prosent.

Det var en lavere andel smittete blant MSM under 30 år, men blant disse var hele 63 prosent ukjent med sin hivinfeksjon. Tilsvarende andel blant MSM over 30 år var 37 prosent.

«Vi kan ikke tillate at hiv fortsetter å påføre homo- og bifile menn, og da spesielt afroamerikanere, så stor skade», sa dr. Jonathan Mermin, direktør for CDCs avdeling for forebygging av hiv/aids i en presseuttalelse etter at tallene ble offentliggjort.
«Det er nødvendig å revitalisere forebyggingen av hiv blant homo- og bifile menn», sa Mermin.

«De alvorlige konsekvensene av hiv for homofile er ikke noe nytt», sa Carl Schmid fra AIDS Institute.
«Det har som har manglet er en tilstrekkelig handlekraftig respons, både fra sentrale og lokale myndigheter og det homofile miljøet selv».

CDC anbefaler at MSM tester seg for hiv én gang i året. De som har mange og anonyme partnere, og de som bruker rusmidler i forbindelse med sex, bør teste seg hver tredje måned eller hvert halvår.

Situasjonen i Norge

Hiv-situasjonen blant menn som har sex med menn i Norge er heller ikke under kontroll.
– Vi har dårlige data om omfanget av hvor mange av MSM som lever med hiv i Norge, sier Rolf Angeltvedt, faglig og administrativ leder i Helseutvalget.

– Men, vi vet at menn som har sex med menn står for 60 prosent av alle nydiagnostiserte som har blitt smittet i Norge. Dette er en betydelig skeivfordeling.

I statsbudsjettet og i annen rapportering fra myndighetene kan man ofte få inntrykk at ingenting hjelper.
– Ofte hører jeg fra helsemyndigheter og politikere at til tross for omfattende forebyggende arbeid blant MSM, øker antallet nydiagnostiserte tilfeller i denne gruppa, sier Angeltvedt.

– Sannheten er, etter min mening, at vi ikke gjør det vi kan eller ruller ut det som fungerer og som vi vet virker forebyggende. Ikke misforstå. Vi og sikkert andre gjør mer i dag for mindre ressurser enn tidligere. Men likevel har vi ikke tilstrekkelig trykk i kampen mot hiv. Er det da rart at tallene stiger, spør Angeltvedt.

– Er dere av den oppfatningen at vi har utprøvd alle metoder, gjort alt det vi kan for å stoppe denne negative utviklingen?
– Nei, her gjenstår det mye. Og ikke minst kommer den ene studien etter den andre som gir oss mer kunnskap om atferd, og ikke minst hvor fokuset bør ligge.

Et av Helseutvalgets mål de neste fem årene er å gjøre hiv-testen lettere tilgjengelig for MSM-gruppa.
– Dette ønsker vi å få til gjennom et eget lavterskeltilbud der smittepresset er størst, nemlig Oslo. En tidlig intervensjon gjennom et slikt miljøbasert lavterskeltilbud skreddersydd for msm-gruppen, vil være i regi av Helseutvalget. Vi er overbevist om at testing i kombinasjon med tett oppfølging og fokus på mestring og håndteringskompetanse, er en mulig vei å gå, sier Angeltvedt til Blikk Nett.

– I utlandet har man allerede gode erfaringer med slike tilbud, avslutter Angeltvedt.