Bystyret vedtok onsdag 22. mars planen «Regnbuebyen Bergen».
Til tross for at et enstemmig byråd stiller seg bak planen var det ventet motstand, blant annet fra KrF. Partiet har vært kritisk til planene om å arrangere EuroPride i Bergen i 2020.

Gått ut på dato
Fra talerstolen onsdag kveld gikk bystyrerepresentant Mikkel Grüner (SV) langt i sin karakteristikk av KrFs motstand mot EuroPride.
– Menneskesynet til KrF har gått ut på dato, på samme måte som en kartong melk i kjøleskapet. Den melkekartongen heller man ut i vasken, sa Grüner og fikk opp latteren i bystyresalen.

Trygve Birkeland (KrF) forsøkte å klargjøre partiets standpunkt til EuroPride-søknaden.
– Det gjør sterkt inntrykk å lese om mobbing, stigmatisering og forskjellsbehandling og det grupper innenfor lhbti-befolkningen opplever. Det er klart at mennesker skal kunne leve trygt og godt, samt ha en god livskvalitet. Derfor støtter KrF langt på vei de aller fleste tiltakene i planen, sa Birkeland i sitt svar.

– Kampen for lhbti-befolkningens situasjon kjempes først og fremst gjennom gjentakende holdningsskapende arbeid i skoler, gjennom gode samtaler mellom foreldre, barn og unge i hjemmene – og ikke minst på våre arbeidsplasser, fortsatte Birkeland.

Birkeland hevdet så at KrF ikke anser EuroPride i Bergen som en del av lhbti-kampen.
– EuroPride i Bergen er ikke et godt nok verktøy i dette arbeidet. Det å legge et så stort arrangement som EuroPride til Bergen vil med stor sannsynlighet bringe med seg en del elementer som fører til en seksualisering av det offentlige rom. KrF mener i så måte at det ikke gagner saken.
Homonegativ og trangsynt
Nestleder i FRI Bergen og Hordaland, Joakim Aadland, er ikke overrasket over KrFs syn.
– Men jeg tror neppe Trygve Birkeland i KrF har sett spesielt mange prideparader, eller deltatt på mange pridefestivaler, sier Aadland i en kommentar til Blikk Nett.

– Regnbuedagene og EuroPride er så mye mer enn bare parader. Med EuroPride er planen å sette søkelys på de store temaene, som menneskerettigheter, religionsfrihet og en rekke andre viktige saker. Med motstanden KrF yter mot EuroPride søknaden, så opplever vi det slik at KrFs bystyregruppe og Birkedal stryker med ene hånden, og slår med den andre, sier Aadland og han mener KrF-politikeren fremmer fordommer.
– Birkedals uttalelse om at paraden er en seksualisering av det offentlige rom, bærer sterkt preg av et homonegativt syn på en fargerik og viktig markering.
Prideparader, som arrangeres over hele verden, handler om å synliggjøre mangfoldet og menneskers rett til å være seg selv.

Bergen som regnbueby
Bystyret i Bergen vedtok onsdag 22. mars  «Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017-2021.»

Planen er utarbeidet i samarbeid med relevante organisasjoner, som FRI Bergen og Hordaland. I november 2016 behandlet byrådet et høringsutkast til planen, og vedtok å sende den ut på høring.

Ifølge planen skal Bergen være en åpen og inkluderende by for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og alle som bor i Bergen skal bli møtt med respekt og toleranse uavhengig av hvem man velger å forelske seg i og leve sammen med. Med denne planen følger byrådet opp sitt mål om at Bergen skal være «et varmt og inkluderende storbysamfunn».

«Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017-2021» inneholder 25 tiltak under 7 ulike temaer:
• Bergen som regnbueby
• Økt bevissthet rundt bruk av kjønnsrelaterte uttrykk
• Trygghet for LHBTI i møte med omsorgstjenester
• Bergen kommune som arbeidsgiver
• Bergen som inkluderende by for personer med ulik kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
• Samarbeid med FRI og andre organisasjoner
• Bergen – en trygg by for flyktninger og personer med innvandrer- bakgrunn som er LHBTI

Bystyret har blant annet vedtatt følgende:
1. Bystyret vedtar «Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns – og seksualitetsmangfold 2017- 2021» og tiltakene som ligger i planen.
2. Planen vil danne grunnlag for prioritering av kommunens innsats på området, og tiltak som gir økte kostnader vil bli iverksatt når det foreligger finansiering – enten gjennom statlige tilskudd eller gjennom økte kommunale budsjettmidler i forbindelse med årlige budsjetter.
3. Bystyret ber byrådet sette i verk tiltak for å øke fastleger i Bergen sin kompetanse på LHBT+.