Jonas Gahr Støre ser på Norges innsats for å styrke beskyttelsen av lhbt-personer som en naturlig videreføring av Norges bredere innsats for likestilling og likeverd. – Brudd på menneskerettigheter kan aldri rettferdiggjøres, sier utenriksministeren.
Etter skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap) i Stortingets spørretime, har utenriksminister Jonas Gahr Støre utdypet hvordan Norge bidrar til å styrke utsatte lhbt-gruppers rettigheter og forhindre menneskerettighetskrenkelser i land Norge samarbeider med.

– Jeg er fornøyd både med svaret og imponert over utenriksministerens engasjement på dette området. I tillegg er jeg overbevist om at norske utenriksstasjoner gjør en stor innsats for å styrke beskyttelsen av homofile mot menneskerettighetsbrudd, sier Haugli.

I svaret sitt forsikrer utenriksministeren at regjeringen gjør det de kan for å styrke beskyttelsen av lhbt-personer mot menneskerettighetsovergrep rundt omkring i verden.

«Vårt arbeid for seksuelle minoriteter er et utvetydig uttrykk for at brudd på menneskerettighetene aldri kan rettferdiggjøres – heller ikke ved argumenter hentet fra kultur, religion eller tradisjon. Alle mennesker har de samme rettigheter og skal oppleve den samme respekt for sin integritet og sine frie valg. Så enkelt er det», skriver Støre i sitt svar.

Ambassader på banen

Støre nevner flere tiltak som regjeringen har iverksatt for å styrke Norges innsats både som en aktiv forkjemper for seksuelle minoriteter på den internasjonale arenaen og for å styrke innsatsen lokalt, direkte mot stater.

«Vi har blant annet jobbet aktivt for å samle støtte til resolusjoner som tar avstand fra kriminalisering av homofile. Dette er et langsiktig arbeid, men vi vet av erfaring at dette bidrar til å synliggjøre statens ansvar. For det andre jobber vi med å styrke det sivile samfunn og lokale organisasjoner som arbeider for bedre levekår for lhbt-personer», skriver Støre.

Norske ambassader er også blitt engasjert i arbeidet og har fått utsendt en veiledning der de blant annet oppfordres til å inkludere seksuelle minoriteter i deres arbeid på menneskerettighetsfeltet og å følge konkrete saker om overgrep mot menneskerettighetsforsvarere som jobber med lhbt-rettigheter.

«I Kenya har for eksempel ambassaden tett kontakt med «Gay and Lesbian Coalition of Kenya», og ambassadøren har ved flere anledninger deltatt og holdt innlegg på deres arrangementer. Senest i forbindelse med en serie overgrep mot homofile i februar i år», forteller Støre.

Engasjement også i Europa

Støre mener det er viktig å følge den bekymringsfulle utviklingen i Afrika, men han er også opptatt av at man ikke overser situasjonen i land som ligger nærmere Norge.

«I Russland står vi overfor en skremmende utvikling i antall overgrep mot lhbt-personer. Det samme ser vi i enkelte land i vår egen region. Dette er bakgrunnen for at vi også har engasjert oss i dette spørsmålet i Europarådet», fortsetter Støre.

Haugli var selv en av fem norske representanter da Europarådets parlamentarikerforsamling for første gang på ti år hadde lhbt-spørsmål på agendaen tidligere i år.

– Norske myndigheter gjør en formidabel jobb. Samtidig er det et paradoks at «vestlig» påvirkning kan virke mot sin hensikt. I deler av Afrika blir homoseksualitet avfeid som et vestlig fenomen. Dermed kan vestlig engasjement bidra til å bekrefte en slik myte. Det er derfor viktig at Norge reiser temaet i internasjonale fora, som FN, sier Håkon Haugli.

– Hvor viktig er dette arbeidet?
– Arbeidet for å styrke lhbt-rettigheter er en sentral del av Norges internasjonale arbeid for likestilling. Den nåværende regjeringen og den sittende utenriksministeren har som ingen tidligere regjering gjort dette til et prioritert område. Selv om vi på ingen måte er i mål, er vi kommet langt i Norge, og jeg mener det er vår plikt å bidra til en tilsvarende utvikling i andre land, sier Haugli til Blikk Nett.