Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Artist Lisa Dillan har tatt initiativ til «Aksjon møtepunkt» på Youngstorget førstkommende onsdag. Bakgrunnen for aksjonen er Kim Frieles utspill der hun utfordret Mohyldeen Mohammad til å steine henne etter at han kom med uttalelser om at homofile fortjener dødsstraff.


– «Aksjon Møtepunkt» er en oppfordring til alle om å ta en halvtime fri fra jobb og stå ved Kim Frieles side i en markering hvor vi tar tydelig avstand fra ideologier som støtter dødsstraff og forfølgelse av homofile, sier Lisa Dillan.

Mohyldeen Mohammad befinner seg for tiden i utlandet, men Kim Friele vil uansett møte opp og holde aksjonens eneste appell. I tillegg vil Dillan, etter ønske fra Friele, lese opp manifestet som ligger til grunn for aksjonen.

– I kjølvannet av aksjonen håper vi å kunne ta tak i de problemene uttalelsene til Mohammad vekker. Med denne aksjonen markerer vi et ønske om konstruktiv dialog og fortgang i prosessen med å skape naturlige møtepunkter for ulike grupperinger i samfunnet, forklarer Dillan.

Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Antirastisk senter og LLH har allerede meldt sin ankomst for å vise sin støtte. I tillegg har Skeiv Ungdom, som står som medarrangør, sendt ut invitasjoner til ulike muslimske trossamfunn.
– Vi ønsker å gi så mange som mulig sjansen til å møte opp og ta avstand fra slike uttalelser. Spesielt håper vi religiøse ledere benytter dette initiativet til å få hull på den stillheten som råder i miljøet, sier Dillan til Blikk Nett.

«Aksjon Møtepunkt – ved Kim Frieles side» Youngstorget 17. mars klokken 14.00