Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Black Pink Triangle er den siste av flere saker i Tyrkia, hvor lhbt-organisasjoner har blitt forsøkt lagt ned av myndighetene.

Black Pink Triangle (BPT) er en lokal organisasjon i Izmir som ble opprett i fjor. Nå blir den ferske organisasjonen stilt for retten og risikerer nedleggelse. Årsaken skal være at guvernøren i Izmir mener BPT bryter med en bestemmelse i tyrkisk sivilrett om å overholde tyrkiske moralske verdier og familiestrukturer.

– Amnesty International har fulgt en rekke lignende saker de siste årene og er bekymret for situasjonen for lhbt-organisasjoner i Tyrkia. Siden 2005 har en rekke lhbt-organisasjoner blitt utsatt for lignende forsøk på å stenges av tyrkiske myndigheter, sier Lars Toft Eriksen i Amnesty Norge.

I 2005 og 2006 forsøkte tyrkiske myndigheter å opprette sak mot lhbt-organisasjonene KAOS-GL og Pembe Hayat, uten hell. I 2008 ble imidlertid organisasjonen Lambda i Istanbul, dømt til å stenges av en lokal rett. Lambda anket sin sak for høyesterett og der ble beslutninger av lokale myndigheter og lokale rettsinstanser kjent ugyldige til Lambdas fordel. Det ble der, med forankring i prinsippet om forsamlingsfrihet, gjort klart at det ikke fantes bestemmelser i tyrkisk lovverk som kunne brukes for å forby politisk motiverte lhbt-organisasjoner.

– Som organisasjoner som arbeider for solidaritet kunne disse organisasjonene ikke betraktes som umoralske eller i strid med tyrkisk lov. Denne dommen danner presedens i tyrkisk rett, men allikevel oppstår altså lignende saker, sier Toft Eriksen.

Amnesty International ber nå tyrkiske myndigheter slutte med denne rettslige trakasseringen av lhbt-organisasjoner i Tyrkia og uttrykker sin motstand mot den oppkommende rettsaken.

– Amnesty International betrakter dette som brudd på internasjonale menneskerettighetsstandarder om ytrings- og forsamlingsfrihet, deriblant grunnleggende prinsipper i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som Tyrkia er bundet av, sier Toft Eriksen.

Retten settes fredag.