Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

LLH markerte i går at det er 60 år siden den organiserte homobevegelsen holdt sitt første konstituerende møte. Samtidig lanserte de sin nye helsebrosjyre.

20. mai 1950 holdt den første norske foreningen for homofile sitt konstituerende møte. Møtet førte til at LLHs forgjenger, Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48), året etter kunne gi ut brosjyren «Hva vi vil», som blant annet lanserte begrepet «homofili» på norsk.

LLH innleder markeringen av 60 år med norsk homobevegelse med å lansere en ny helsebrosjyre.

– Dette er historisk i den forstand at det er første gang en brosjyre om homofili henvender seg direkte til de største yrkesgruppene innen helse- og omsorgssektoren, sier prosjektleder i Rosa kompetanse, Hanne Børke-Fykse.

Hovedbudskapet ligger i tittelen: «Ta det ikke for gitt at pasienten er heterofil».

– Vi vet at mange homofile og lesbiske har erfaringer som gjør dem ekstra sårbare i møte med helsepersonell. Homofile og lesbiske bruker mye krefter på å håndtere sin minoritetsstatus, og i møtet med helsepersonell mener vi det er viktig at man slipper dette stresset og at helsepersonell er tydelige på at de håndterer temaet sier Børke-Fykse.

– Bidrar til økt kompetanse

Børke-Fykse forteller at mange ikke-heterofile opplever møtet med helsevesenet som vanskelig, men tror ikke det handler om uvilje hos de enkelte profesjonene, men snarere mangel på kunnskap og innsikt.

– Helsepersonell selv har etterspurt den og vi får stadig henvendelser fra personell som lurer på hvordan de skal håndtere dette. Målet for oss er økt kompetanse i helsevesenet og brosjyren spiller en viktig rolle. Den gjør at vi også når ut til dem vi ikke selv snakker med.

Brosjyren er laget av LLHs Rosa kompetanse i samarbeid med Den Norske Legeforening, Landsgruppen av Helsesøstre NSF, Jordmorforbundet NSF, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykologforening og Helsedirektoratet.

– Brosjyren inneholder et kapittel til hver av yrkesgruppene og er skrevet av de ulike helseprofesjonene selv, så den snakker direkte til dem og er relevant for den enkelte gruppa, forklarer Børke-Fykse.

«Ta det ikke for gitt at pasienten er heterofil» vil bli lagt ut på nettsidene til de enkelte profesjonene og Rosa kompetanse vil selv dele ut brosjyren på sine kurs.