Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Uttrykk som «lezza», «poof» og «queer» er sosialt akseptert å bruke i engelsk kringkasting viser en undersøkelse gjennomført av Ofcom.
Ofcom fant også at uttrykk som «homo» og «chick with a dick» er mindre kjente, men like fullt akseptable å kringkaste når som helst.

Ofcom har som oppgave å overvåke all kringkasting i Storbritannia, hvilket innebærer TV, radio, telefon og mobil, og rapporterer til myndighetene.

Ofcoms nye undersøkelse er basert på svar fra 130 personer som ble spurt om hva slags språk de syntes var akseptabelt å bruke i eteren.

Respondentene ble spurt om å plassere 56 ord og uttrykk i fire kategorier, fra akseptabelt til uakseptabelt.
Respondentene kategoriserte ord som «lezza», «poof» og «queer» som «kjente uttrykk og sosialt akseptable», og at de ikke hadde noe i mot om de ble brukt på TV eller radio, uansett når på døgnet.

Til tross for at de nevnte uttrykkene brukes av lhbt-miljøet, som «queer», er uttrykkene negativt ladet for mange. Andre uttrykk som slapp gjennom hos respondentene var blant andre «nutter», «looney» og «mental».

«Mange av respondentene så disse ordene som sosialt akseptable fordi de brukes i hverdagstale, og så lenge de ikke brukes aggressivt er det derfor ikke ansett som sjikane», heter det i undersøkelsen.

«Mange av respondentene mente at homofile heller ikke ville bli fornærmet at uttrykkene, og at uttrykkene derfor var mer akseptable enn uttrykk som «homo» og «faggot», som også var på listen.»

I kategorien for mindre kjente, men sosialt aksepterte uttrykk plasserte respondentene ord som «gender bender» og «chick with a dick».
«Fordi disse uttrykkene rimer forventet respondentene at de ville brukes med humor, uten å være ondsinnet, og derfor sosialt akseptable.

I kategorien for ord og uttrykk som respondentene mente var uakseptable plasserte de «faggot» og «dyke», sammen med «Paki» og «nigger».

Lhbt-organisasjonen Stonewall er kritisk til at undersøkelsen baserer seg på så få respondenter.
«Med 130 personer er dette en marginal undersøkelse. Vi er av den mening at Ofcom ikke burde gi media fripass til å bruke støtende ord og uttrykk», sier Ben Summerskill i Stonewall til Pink News.

En talsperson for Ofcom sier i en uttalelse at undersøkelsen ble gjennomført for å «ta pulsen på» opinionen, men at de ikke kommer til å endre sine robuste regler om støtende materiale.