Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Stine Helena Bang Svendsen får en pangstart på sitt nye verv som leder i LLH-Trøndelag. Stine Helena Bang Svendsen har vært aktiv i LLH og Skeiv Ungdom i over ti år, og tok i sommer over vervet som leder i LLH Trøndelag etter Daniel Johansen. Etter å ha vært på reisefot i en lengre periode, har hun akkurat funnet seg tilrette i Trondheim igjen og er klar for å ta fatt på lederjobben.

– Jeg får en pangstart på vervet mitt siden vi snart skal ha den årlige Homouka i Trøndelag, og jeg ser frem til de oppgavene som venter og det blir gøy å starte med homouke, sier Bang Svendsen.

Bang Svendsen har sammen med forsker Åse Røthing gitt ut boka «Seksualitet i skolen» og bidratt i Utdanningsdirektoratets omstridte undervisningshefte «Undervisning om seksualitet. Et ressurshefte for lærere i grunnskolen». Begge verkene har en queer-teoretisk tilnærming, men selv om Bang Svendsen er å regne for en queer-teoretiker, vil hennes lederprofil når hun nå går i gang for fullt som leder for LLH Trøndelag først og fremst være pragmatisk.

– Så lenge det blir gjort nyttig og fornuftig arbeid kan det ha hvilken teoretisk profil som helst for meg. Jeg er opptatt av resultater. Skal en være teoretisk «ren» kan man ikke drive praktisk politikk. Jeg mener helt klart at skeive perspektiver på kjønn og seksualitet er nyttige for å undervise om seksualitet. Men når vi lager fester er det homo-hei som gjelder. Alt til sitt bruk, mener nå jeg, sier Bang Svendsen.

Bang Svendsen er stipendiat ved NTNU og tror hennes bakgrunn som forsker kan gi henne fordeler som leder.

– De siste to årene har jeg jobbet med å styrke undervisning om seksualitet både faglig og gjennom LLH Trøndelag. Det gir gode synergieffekter, sier Svendsen.

Fokus på skole og aktiviteter

Under LLHs landsmøte tidligere i sommer ble det klart at organisasjonen skal spisse arbeidsprogrammet. Skole blir er et av de fire hovedsatsningsområdene som LLH særlig skal fokusere på i neste periode.

– Det er klart vi vil sette mye fokus på skole. Trondheim en mønsterby i forhold til lokale tiltak for å styrke undervisningen om seksualitet og for å forebygge seksuell trakassering, sier Bang Svendsen.

– Kan du nevne noen konkrete tiltak?
– I løpet av det siste året har vi gjennomført kompetanseheving for store deler av lærerstaben i trondheimsskolen. I tiden framover skal vi også utarbeide en handlingsplan mot seksuell trakassering i Sør-Trøndelag fylke, der lhbt-spørsmål vil være sentrale. Med vår kompetanse og den samarbeidsviljen som finnes hos lokale myndigheter, får vi gjort veldig mye godt arbeid, sier Bang Svendsen som mener andre regioner kan lære av Trøndelag på dette området.

– Om alle regioner i landet hadde hatt den endringsviljen som finnes på dette i Trøndelag ville situasjonen i hele landet vært atskillig bedre.

– Hva ønsker du å oppnå som leder for LLH Trøndelag?
– Det viktigste for oss er å ha et godt og variert aktivitetstilbud for medlemmene våre. Derfor satser vi på turgruppe og flere dameaktiviteter, samt bygging av nettverk i distriktene utenfor Trondheim. I tillegg er det viktig for oss å drive prosjektene våre godt. LLH-Trøndelag driver store prosjekter, og har mye politisk gjennomslagskraft allerede. Det har jeg egentlig bare ambisjoner om å opprettholde, sier Bang Svendsen til Blikk Nett.