Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Onsdag kveld ble det klart at den borgelige alliansen ikke får flertall i den svenske Riksdagen. Dermed kommer det høyreradikale partiet Sverigedemokratene (SD) i vippeposisjon.

– Vi har sett i Europa at slike partier er i fremmarsj, men Sverige har vært skånet for dette veldig lenge. Resultatet er veldig trist og RFSL beklager på det sterkeste at et rasistisk og lhbt-fiendtlig parti har fått innpass i Riksdagen, sier RFSLs norske nestleder, Christian Møllerop.

Statsminister Fredrik Reinfeldts allianse fikk flest stemmer og for første gang får en borgelig regjering fornyet tillit i nabolandet, men de fikk ikke nok mandater inn i Riksdagen til å danne flertallsregjering. Dermed kommer SD, som for første gang får innpass i Riksdagen med sine 20 mandater, i en vippeposisjon.
– Det er usikkert hvilken innflytelse resultatet kommer til å gi SD. Det er helt avhengig av samarbeidet mellom alliansens borglige partier og de rødgrønne. Nå diskuteres alt fra nyvalg til total isolering, så vi kan bare vente og se hva som skjer, sier Møllerop.

– Hvilke konsekvenser vil dette valgresultatet få for lhbt-personer i Sverige?
– Debatten kommer til å bli tøffere og motsetningene tydeligere. Det er stor risiko for at det blir mer stuereint å prate nedlatende om ulike grupper i samfunnet, inkludert lhbt-personer. Kampen mot homofobi blir ikke enklere av at SD får fritt spillerom.

Absurd retorikk
SD er motstandere av svenskenes kjønnsnøytrale ekteskapslov som ble innført i 2009.
–  De ønsker å fjerne ekteskapsloven, men de har senere sagt at det ikke er en sak de kommer til å jobbe for. SD er et parti som har lite erfaring fra Riksdagen. Det har vært mange kvasse uttalelser fra deres partileder uten rot i virkeligheten, så det blir interessant å se hvilke synspunkter og forslag de kommer med i Riksdagen og om det kommer et forslag fra partiet om reversering av ekteskapsloven, forklarer Møllerop.

I forkant av valget har likevel SD forsøkt å markedsføre seg som et lhbt-vennlig parti og partiets leder Jimmi Åkesson har uttalt at Sveriges lhbt-befolkning bør frykte islamiseringen og stemme SD. Argumentene partiet kommer med er at hvis man reduserer innvandringen, så reduserer man motsetningene i samfunnet og skaper et mer lhbt-vennlig samfunn.
– Det er en absurd og rasistisk retorikk som vi tar sterk avstand fra. Kampen for lhbt-personers rettigheter er en kamp for menneskerettigheter, og den kampen kan aldri innebære at noen menneskers rettigheter stilles opp mot andres rettigheter, sier Møllerop.

Nynazister
Det innvandringsfiendtlige partiet har blitt møtt med sterk motstand under hele valgkampen. Dagen etter valget samlet over 10 000 personer i Stockholm og ytterligere flere tusen over hele landet til demonstrasjoner mot fremmedfiendtligheten.
– Vi som antirasistiske organisasjoner og de politiske partiene i Riksdagen må tydeligere og kraftigere enn tidligere synliggjøre at vi ikke vil ha det samfunnet SD representerer. Nå har vi et fremmedfiendtlig parti med 20 mandater som garantert kommer til å markere seg i stikk motsatt retning. SDs inntog i Riksdagen kommer helt enkelt til å endre debattklimaet i Sverige, og det skal vi være forberedt på, sier Møllerop.

RFSL har flere ganger blitt utsatt for trusler og vold fra høyreekstreme grupperinger i Sverige. For tre år siden ble en av RFSL Stockholms ansatte angrepet med øks inne i deres egne lokaler. Møllerop vil ikke knytte SD til angrepene, men mener det er lite heldig å få inn et parti i Riksdagen med støtte i slike miljøer.

– SD selv sier at det ikke fins koblinger mellom dem og nynazistiske miljøer. Men det er flere representanter i partiet som har en bakgrunn i disse miljøene. Det er ingen tvil om at det finnes farlige høyreekstreme grupperinger i Sverige og det er lite heldig å få inn et parti i Riksdagen med medlemmer og representanter som har hatt tilknytning til slike miljøer.

– Byr dette på større utfordringer for RFSL?
– Det er litt vanskelig å svare på når vi ikke vet hvilken regjering vi kommer til å få, men slik den parlamentariske situasjonen ser ut nå så vil det bli nødvendig med et bredt samarbeid mellom de andre partiene i Riksdagen. Alle andre partier tar avstand fra SDs retorikk, og vi krever at blokkene samarbeider om menneskrettighetsspørsmål og lhbt-spørsmål for å tydelig vise at SDs samfunn er et samfunn vi ikke vil ha, sier Møllerop til Blikk Nett.