Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Thor Erik Forsberg støtter Anette Trettebergstuen som vil ha KrF-samarbeid. Aps homonettverk vil ikke.

Verken Aps homonettverk eller AUFs nyvalgte homofile leder, Eskil Pedersen, vil ha et regjeringssamarbeid med KrF. Men det vil Anette Trettebergstuen. «Jeg har et annet syn. Det vil ikke tjene verken homosak eller likestillingen at vi skyver KrF over i armene på Høyre og Frp», sa Aps stortingsrepresentant til VG på fredag.

Nå får hun støtte i sitt syn fra både stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg og bystyrepolitiker Ole Henrik Grønn, begge homofile Ap-politikere.
– Jeg er enig med Anette Trettebergstuen. Vi vil fortsatt ha en sosialistisk regjering som er forankret i arbeiderbevegelsens historie og verdier, og vil KrF støtte dette, er det bra, sier Ole Henrik Grønn.

Grønn meldte seg ut av KrF i 2008 etter at lokallagsleder Inger Marit Sverresen gjorde det klart at han ikke kunne fortsette hvis han fant seg en mannlig livsledsager. Samme år meldte han seg inn i Ap, og i Aps homonettverk og er i dag medlem i bystyret og formannskapet i Sarpsborg.

– Vil ikke et samarbeid innebære at Ap må svelge noen KrF-kameler?
– Alle partier må svelge kameler, her gjelder det å finne løsninger som sikrer fortsatt rødgrønn regjering etter neste stortingsvalg, sier Grønn som understreker at han uttaler seg til Blikk Nett som privatperson og for egen regning i denne saken.

– Hvis du ser på dagens KrF, er dette et parti i endring. Holdning, standpunkt og personvalg er et annet enn for noen år siden. Knut Arild Hareide. som sannsynligvis blir partiets nye leder, vil også ha med seg endringer i forhold til partiets homoforståelse, sier Grønn som ikke frykter at KrF vil ta til orde for omkamp om den nye ekteskapsloven hvis de virkelig ønsker et Ap-samarbeid.

KrF må beklage
Også Thor Erik Forsberg som er representant for Østfold, og en av Aps tre åpne homofile på Stortinget, er enig med Trettebergstuen i at Ap må gjøre døren høy og porten vid for KrF.
– Jeg er åpen for samarbeid med KrF avhengig av at abortloven blir stående slik den er i dag, og at den nye ekteskapsloven forblir urørt. Hvis partiet ønsker samarbeid med en rødgrønn regjering, er det åpen dør for de store linjene i politikken. Rødgrønn regjering vil inkludere flere grupper, ikke færre. Her er det ikke rom for kompromiss. Jeg er strålende fornøyd med rødgrønn regjering, og det er mitt primære ståsted.

– Det betyr at jeg overhodet ikke vil bytte ut SV med KrF, understreker Forsberg, som i likhet med Grønn også er medlem i homonettverket som de begge er på kollisjonskurs med når det gjelder KrF-samarbeid.

– Men jeg har full forståelse for homonettverkets skepsis. Den er et sterkt signal til KrF om at partiet må komme med en klar erkjennelse av at deres politikk gjennom historien har gjort det vanskelig å leve som homofil i Norge. Partiet har ingen stolt historie på dette området, og det må KrF beklage. Ikke til oss på Stortinget, men til alle homofile.

– Er du enig med Klassekampen i at Ap har en «homostrid» siden det er ulikt syn på KrF-samarbeid blant partiets homofile politikere?

– Det er veldig greit at vi tenker ulikt i Arbeiderpartiet uten at det blir strid av den grunn. Det har vi stor takhøyde for.

Haugli står på sitt
Et enstemmig årsmøte i Aps homonettverk, mener at det ikke er grunnlag for regjeringssamarbeid: «Verken KrFs historie, de holdninger enkelte tillitsvalgte målbærer eller KrFs program gir grunnlag for noe formalisert samarbeid med Arbeiderpartiet. Homonettverket mener et sentrum-venstre-samarbeid eller en mindretallsregjering er Arbeiderpartiets eneste aktuelle regjeringsalternativer».

Selv om flere Ap-politikere nå gå ut og støtter et eventuelt KrF-samarbeid, snur ikke Håkon Haugli, stortingsrepresentant og homonettverkets leder, i saken.

– Du er fortsatt mot et samarbeid med KrF?
– Mitt syn står fast. Jeg synes både det er unaturlig og helt feil tidspunkt å snakke om, eller diskutere et samarbeid med KrF nå. Vi sitter i en flertallskoalisjon, og det er tre år til valget i 2013. I forkant av en eventuell invitasjon til samarbeid må det foreligge endringer som viser at det er grunnlag for dette. Partiene skal først ha landsmøter og hvis KrF bestemmer seg for å la ekteskapsloven og abortloven være i fred, vil det fjerne en rekke hindringer for samarbeid, sier Haugli til Blikk Nett.

Bør snakke sammen
– Selv om jeg også kan la seg sjarmere av sympatiske KrF-politikere, så leser jeg KrFs partiprogram og ser hvordan de faktisk stemmer i Stortinget. Vi er dessuten diametralt uenige i mange familiepolitiske spørsmål, som for eksempel abortloven, barnehagedekning, og kontantstøtten. Før de gjør endringer i politikken sin, har ingenting skjedd, sier Haugli.

– Har homofile Ap-politikerne et dilemma, eller har dere havnet i en «homostrid»?
– Vi er uenige. Det er en utfordring at vi har forskjellig virkelighetsoppfatning. Samtidig er det ikke slik at fordi vi er homofile og i samme parti, så mener vi det samme om alt. Jeg oppfatter det heller ikke slik at det er en strid om målet, selv om vi er uenige om virkemidlene. Men vi burde nok snakke sammen, uten at jeg vil ta initiativ til det.

– Når er neste årsmøte i Homonettverket?
– I februar. Og da blir dette garantert et tema.