Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Med temaet «Kriminalisering: Politiske virkemidler med helsemessige og sosiale utfordringer», varmer Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN), Hiv-Manifestgruppen og Prostituertes interesseorganisasjon i Norge (PION) opp til Verdens Aids-dag med faglig vorspiel tirsdag 30. november.
– Initiativet til å samle disse tre gruppene til en felles konferanse kom fra oss i PION, sier Morten Sortodden til Blikk Nett.

Seminaret er unikt fordi det er første gang organisasjoner for stoffbrukere, hivpositive og sexarbeidere har gått sammen for å vise hvordan kriminalisering vanskeliggjør livssituasjon og kan være et hinder for god helsepolitikk.
– Bakgrunnen for samarbeidet ligger blant annet i PIONs deltakelse under Skeive dager og paraden og ikke minst at vi også deltok på hivkonferansen i Wien tidligere i år. Gjennom dette så vi at vi som grupper hadde mye til felles når det gjelder dette med kriminalisering, sier Sortodden.

Med innledninger fra representanter fra organisasjonene og inviterte gjester vil problemstillinger knyttet til forholdet mellom straff, forbud og helse blir presentert, kommentert og debattert både faglig og politisk.
– Med den bølgen som sveiper over Europa nå hvor det festes stor lit til forbud mot alt man ikke liker, så ser vi at det er viktig å stå sammen. Det er også en trend ellers i Europa at marginaliserte grupper inngår samarbeid og det er en veldig interessant utvikling, sier Sortodden og forteller at samarbeidet allerede før konferansen har båret frukter.

– Det som har vært positivt i prosessen rundt planleggingen er at vi allerede har lært mye av hverandre og det er ikke siste gang vi kommer til å samarbeide.

I tillegg til Astrid Renland fra PION og Liv Jessen fra Pro Sentret deltar professor i rettssosiologi ved UiO, Kristian Andenæs, og Anne Skjelmerud fra Norad holder innlegg. Stortingsrepresentant for Ap, Anette Trettebergstuen, deltar også og Kim Fangen skal lede paneldebatten.

– Hva håper du blir utfallet av denne konferansen?
– At vi får en debatt rundt dette med kriminalisering og at vi får en forståelse for at man ikke kan forby alt man ikke liker. Det er ikke veien å gå. Kriminalisering vil få helsemessige og sosiale konsekvenser, ikke bare for de gruppene det gjelder men for samfunnet i sin helhet, avslutter Morten Sortodden.

Tirsdag 30. november
Kriminalisering: Politiske virkemidler mot helsemessige og sosiale utfordringer
Humanismens Hus, St. Olavsgt. 27
kl 12-17. Lett bevertning

Mer info: pion-norge.no