Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

I 2010 økte medlemstallet i LLH Rogaland med 50 prosent. 
– Nå er vi blitt Norges nest største lokallag, sier Arve Andersen, leder i LLH Rogaland.

I Stavanger har de hatt kommunal handlingsplan, kommunen har stilt lokaler til disposisjon for LLH, bidratt med driftsmidler og de har støttet «Stavanger på skeivå» økonomisk.

– Men så fikk vi oss en kalddusj i april 2010. Kommunen sa opp leieavtalen til lokalene og kuttet driftsmidlene fra 65.000 til 42.000 kroner, forteller Arve Andersen til Blikk Nett.

– Men likevel har dere økt fra 326 til 494 medlemmer i fjor. Hvordan henger det sammen?
– Vi gjorde et par grep med å følge opp gamle medlemmer og har fått en større bevissthet rundt viktigheten av å være medlem. På den måten har gamle medlemmer fornyet medlemskapet. I tillegg har LLH-medlemmer fått inngangsfordeler ved forskjellige arrangement. Det skal lønne seg å være medlem, sier Andersen.

Han mener den store interessen rundt LLH i Rogaland er et resultat av at organisasjonen har vært synlig.
– Vi har markert oss i media og vært aktiv i lokalsamfunnet. Dermed har folk lagt merke til oss, mener han.

– Men dere har stått uten lokaler i snart ett år. Hvordan har det å være husløs latt seg ordne i praksis?
– I denne perioden har vi dratt veksler på HoT Open Mind, forteller Andersen, som har tro på at dette kan la seg ordne.
– Nå har fylkeskommunen kommet på banen. Vi håper at de, sammen med Stavanger kommune, kan komme med et tilbud.

Fortsatt kamp

Ifølge Andersen er den politiske kampen for full likestilling langt fra over. Derfor fortsetter arbeidet for å endre folks holdninger til homofile.
– Vi mener arbeidet med handlingsplaner mot diskriminering av lesbiske og homofile i Rogaland er viktig. I tillegg driver vi informasjonsarbeid på skoler, og Stavanger på skeivå blir som vanlig arrangert i september 2011. Dette er det viktigste enkeltarrangementet for LLH Rogaland, sier Andersen.

Handlingsplanen mot diskriminering i Stavanger gikk ut i 2010. LLH er med på å evaluere denne.

– Vil det komme en ny?
– Vi tror at handlingsplanen blir videreført, kanskje ikke i sin nåværende form. Men de vil nok ta med seg de positive tingene planen har ført med seg.

– Du har tatt gjenvalg for fjerde gang?
– Ja, vi synes det er viktig med kontinuitet. Faktisk tok hele styret gjenvalg. Tone Dalum fortsetter som nestleder, mens Morten Vestvik er kasserer. Christiane Johannessen og Kjell Arne Johannessen kompletterer styret. Men Atle Sviland er ny. Han skal lede Stavanger på skeivå, sier Andersen.