Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Et medlem av Skeiv Verden har måttet gå i dekning etter at det har blitt fremsatt trusler mot nær familie i vedkommendes hjemland. Skeiv Verden-medlemmet blir forsøkt truet til taushet og til å bryte sitt engasjement i organisasjonen.
– Forholdet ble anmeldt til norsk politi, både av personen selv og av Skeiv Verden som organisasjon, sier Eirik Roen i Skeiv Verden, til Blikk Nett.

– Jeg kan ikke si så mye om denne konkrete saken fordi den er under etterforskning både her i landet og internasjonalt, sier Roen men forteller at Skeiv Verden er bekymret.

Heller ikke politiet ønsker å kommentere denne saken.

– Når en av våre medlemmer trues på en slik måte, så trues på samme tid hele Skeiv Verden som organisasjon. Og det er nok dessverre ikke siste gang at noe slikt oppstår. Det å være en talsperson for homofile og samtidig være fra en annen kultur og tradisjon medfører at man bryter med famileære og andre æreskodekser, sier Eirik Roen.

– Har du selv, som aktiv i Skeiv Verden, opplevd å bli truet?
– Nei. Vi som er norske i organisasjonen har aldri opplevd å bli verken truet eller utsatt for vold. Men det gjelder dessverre ikke medlemmene våre som er fra andre kulturer.

På grunn av sterke familiebånd, religion og kultur har det vært mange som ikke tør å anmelde forhold de er utsatt for til politiet. Det er en holdning som nå ser ut til å snu.
– Nå opplever vi faktisk at flere og flere anmelder vold og liknende forhold. Det synes vi er veldig bra. Da kommer sakene opp i lyset, sier Roen til Blikk Nett.

– Det som har vært skuffende tidligere er at de fleste som anmeldte slike forhold opplevde å få sakene sine henlagt. Til tross for at det har vært snakk om særdeles grove saker, sier han og forteller at slike opplevelser gir ringvirkninger.

– Det skaper en holdning om at det ikke er noe poeng i å anmelde, fordi sakene bare henlegges likevel. Det er ikke ok. Det hindrer utviklingen og gjør at denne problematikken forblir skjult. Derfor er det en gledelig utvikling at vi nå ser at flere tør å anmelde vold, trusler og overgrep.