Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Helsedepartementet tillater fastleger å nekte lesbiske par henvisning til assistert befruktning.

– Det verste med en slik reservasjon er at den siler ut grupper. Det er ikke riktig at pasienten skal være prisgitt at leger etter eget forgodtbefinnende avgjør hvem som er verdige eller uverdige pasienter, og at de kan henvise heterofile pasienter, men reservere seg hvis de synes lesbiske er ekle eller at enslige er umoralske, sier leder i LLH, Bård Nylund.

Han påpeker at enten så er man for eller imot assistert befruktning, og man skal henvise alle slik at de kan få en utrening for det medisinske tilbudet de har rett på i følge loven.

– Uansett hvem reservasjonsretten gjelder og hvor omfattende den er, må den praktiseres slik at lesbiske pasienter ikke risikerer å bli krenket ved å få vite av legen eller annet helsepersonell at de ikke bør bli foreldre. Slik situasjonen er i dag, kan en lege i møte med pasienten nekte å henvise, og en slik avvisning oppleves som en enorm krenkelse for den det gjelder, mener Nylund.

Han sidestiller assistert befruktning med abort, og mener reglene bør være de samme for begge inngrep. Leger har for eksempel ikke rett til å nekte å henvise pasienter til abort. Men de kan altså nekte å gi lesbiske og bifile kvinner det skjemaet de trenger for å bli henvist til assistert befruktning. LLH har sent flere brev til helsemyndighetene hvor de krever en forskrift for muligheten til å reservere seg i forhold til assistert befruktning lik den som foreligger i abortloven, slik at det ikke finnes noe tolkningsrom for hvordan reservasjonsretten skal praktiseres.

– LLH er nå utålmodige, og vi skal i møte med Helsedepartementet 9. mai. Vår intensjon er å få denne reservasjonsretten bort. Ikke i noen andre sammenhenger er greit for en lege å nekte å henvise noen til behandling, så dette må vi få en slutt på. Pasienter må ikke være prisgitt holdningene til den legen man møter i det øyeblikket man søker helsehjelp, sier Bård Nylund.

Les også:Kritisk til reservasjonsrett