Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Høyre-politiker Bent Høie mener Helsedepartementet strekker reservasjonsretten for langt ved å tillate at fastleger nekter homofile par henvisning til assistert befruktning.

Helsedepartementet har bestemt at fastleger kan nekte å henvise homofile og lesbiske par til assistert befruktning. Departementet har overlatt til kommunene å sørge for at lesbiske og homofile par likevel får hjelp.

Ifølge NTB mener Bent Høie (H), som leder Stortingets helse- og omsorgskomité, at departementet bør holde fingrene unna reservasjonsrett.
– Det er dette med å reservere seg mot å henvise at jeg ikke kan akseptere. Jeg har derimot respekt for at ansatte vil reservere seg mot å utføre selve inngrepet, sier Høie til Vårt Land.

Norges Kristelige Legeforening (NKLF) vedtok i helgen at helsepersonell må kunne reservere seg mot å henvise enslige, lesbiske og homofile par til assistert befruktning.

«Helsepersonell bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, delta ved eller henvise til assistert reproduksjon for enslige og homoseksuelle par hvis begrunnelsen er en sterk overbevisning om hva som er til barns beste», heter det i vedtaket.
NKLF vedtok også at helsepersonell skal kunne reservere seg mot «å utføre, delta ved eller henvise til behandling med teknikker innen assistert reproduksjon som skader ufødt menneskeliv». Etikkutvalget i NKLF slår fast at menneskeliv starter ved befruktningen.