Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Boka «Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap» analyserer debatten rundt ekteskapsloven.

Boka er en artikkelsamling redigert av Unni Langås og Paul Leer-Salvesen som begge er professorer ved Universitetet i Agder, og boka drøfter hvorfor det blir reagert så kraftig mot endringene i ekteskapsloven i religiøse kretser.
– I min artikkel har jeg gått gjennom innlegg fra religiøse ledere som var i mot ekteskapsloven, og jeg har skrevet en kritisk tekstanalyse og vurdert holdbarheten i deres argumenter. Artikkelen avslører den trusselretorikken de brukte, og at de viste lite refleksjon rundt effekten av deres språkbruk. På den ene siden mener de at homofile er like mye verdt som heterofile, men likevel klarer de å framstille homofilt ekteskap som en trussel og konstruere en forståelse av at en homofil person er noe «huff». At slike holdninger fremdeles eksisterer, er nedslående, sier Unni Langås til Blikk Nett.

Artikkelsamlingen «Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap» tar opp mange spørsmål rundt hvorfor motstanden mot det kjønnsnøytrale ekteskapet er så stor i noen religiøse grupper. Den viser hvilke argumenter som blir brukt, og hvordan holdningene blir formulert og begrunnet. Den ser også på hvordan homobevegelsens syn på ekteskapet har variert over tid og hvilken betydning ulike vigselsritualer har for hvordan mennesker blir definert sosialt.
– Ekteskapsdebatten er veldig viktig. Den angår så mange mennesker, og det har vært så mye konflikt knyttet til den i kirken og i den sekulære offentligheten. Boka har både folk i kirken, de homofile og lesbiske selv, og den akademiske diskursen som målgruppe, sier professor Paul Leer-Salvesen.

– Får leserne svar på alle spørsmålene?
– Leserne får en del svar på disse spørsmålene, og til tross for motstand har mye endret seg. For eksempel har motstanden i bispekollegiet i Den norske kirke med ensidig fordømmelse, forandret seg til at Helga Haugland Byfuglien som nyvalgt presens nå i april straks uttalte at det er på høy tid at kirken lager en forbønnshandling for homofile par som har inngått ekteskap. Dette er en historisk endring, sier Paul Leer-Salvesen.

– Var det noe som overrasket deg i arbeidet med boka?
– I artikkelen som jeg har skrevet, overrasket det meg hvor gammelt naturargumentet egentlig er. Vi kan ta en blåkopi av Augustins lære om at homofili er unaturlig, og se at dette brukes som begrunnelse i noen protestantiske og katolske miljøer i Norge. Hvor sterkt dette argumentet faktisk har stått, var uventet. For i dag er det skjørere. Nå vil det være mye lenger mellom de personene som tyr til dette argumentet.

Boken har også artikkelbidrag fra førsteamanuensis Tor Vegge, førstelektor Levi Geir Eidhamar og stipendiat Helle Ingeborg Mellingen fra Universitetet i Agder.

1. januar 2009 fikk Norge ekteskapsloven som tillater ekteskap mellom to personer av samme kjønn. Loven innebærer at alle ektepar kan adoptere barn og at kvinner i samkjønnede ekteskap har rett til å bli vurdert for assistert befruktning. Endringene innebærer både følelsesmessige forhold, juridiske og etiske forhold og forhold knyttet til religion og tradisjon. Boka «Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap» belyser disse temaene i et historisk og i et aktuelt perspektiv, og bidragene er skrevet av fagpersoner innenfor teologi, etnologi og litteraturvitenskap.