Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Helsedepartementet slår fast at helsepersonell ikke har lovfestet reservasjonsrett når det gjelder henvisning av lesbiske til assistert befruktning.

– Vi selvsagt glade for dette, for det skal ikke skal være slik at leger skal kunne reservere seg mot henvisning av enkelte grupper basert på føleri. Man skal ha respekt for at noen ønsker å reservere seg mot fenomenet assistert befruktning, men vi kan ikke akseptere at noen nekter å henvise enkelte grupper til behandling og slik formidle at noen grupper er verdige og andre ikke, sier leder i LLH, Bård Nylund til Blikk Nett.

Helsedepartementet jobber nå med et rundskriv som skal gå ut til alle landets kommuner som skal tydeliggjøre at leger ikke har noen juridisk rett til å nekte å henvise lesbiske par til assistert befruktning.
 Trond Markestad, leder i Rådet for legeetikk, og Olav Magnus Fredheim, styreleder i Norges Kristelige Legeforening, holder fast ved sitt ønske om å la leger nekte henvisning.

– Hva mener du bør skje om noen fremdeles nekter å henvise lesbiske?

– Når Helsedepartementet nå presiserer at helsepersonell ikke kan reservere seg mot henvisning, bør det få sanksjoner. Leger som har problemer med å følge norsk lov, bør finne seg en annen jobb, sier Bård Nylund.