Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mobbing, hatvold og økende hivtall var noen av tingene som ble debattert da Arbeiderpartiet, Rødt, SV, KrF, Høyre og Miljøpartiet De Grønne stilte til debatt på Pride House lørdag.

De fleste partiene som var representert står for en positiv og aktiv homopolitikk og skrøt følgelig av sitt partis homopolitiske arbeid. KrF derimot tok selvkritikk for svakheter i sin homopolitikk.

– Jeg må være såpass ærlig å si at dersom noen her stemmer KrF, så er det neppe på grunn av homopolitikken vår. Jeg skal være den første til å innrømme at KrF opp gjennom årene har uttalt seg og argumentert på en måte som har vært sårende. Jeg er veldig glad for at vår nyvalgte leder, Knut Arild Hareide, tar et oppgjør med dette og ønsker homofile i KrF velkomne og at en del i KrF har gått foran og banet vei. Jeg mener at vi ligger mye lengre frem enn det venstresiden antyder, men vi er også åpne på at dere kan gi oss tilbakemeldinger på dette, sa partiets representant, Erik Lunde.

Ikke overraskende ble det i all hovedsak en debatt mellom de største partiene med Ap og SV på en side mot Høyre. Det sittende byrådet med Høyre og Frp, fikk gjennomgå av de rødgrønne partiene som blant annet mente Høyre hadde vært for dårlige til å følge opp handlingsplanen mot diskriminering av homofile og lesbiske, som ble vedtatt i 2006 og som ble lagt død i 2009.

– Det som ligger i Oslo Kommune nå er en handlingsplan fra 2006, 41 tiltak som skal sikre lhbt-personers rettigheter, men som gikk ut i 2009 og som nå er en hvilende handlingsplan. Det er viktig at vi, når vi vinner valget, plukker frem den planen og lar det bli en ordentlig politisk prosess om planen og at det ikke blir et hvilende papir med 41 tiltak, sa Aps representant Marit Nybakk.

Høyres representant, Ola Kvisgaard, trakk frem Oslo Extra Large (OXLO), som ble igangsatt i 2001 av daværende Høyre-ordfører Per Ditlev Simonsen, og som er byrådets overordnede arbeid mot diskriminering, intoleranse og hatvold.

– Dette er den store antidiskrimineringsplanen vi har jobbet med i mange år i Oslo nå. Den gamle handlingsplanen har gått inn i OXLO og ligger begravd der. Fabian Stang er åpenbart den ordføreren som best kan føre det videre, sa Kvisgaard som også kunne bekrefte at Høyres homser og lesber vil gjøre det de kan for at Frps Carl I. Hagen ikke kommer til ordførersetet.

Arbeid mot hatvold

Ordstyrer for dagen, LLH-leder Bård Nylund, utfordret panelet på hatkriminalitet og ville gjerne høre hva Høyre, som sitter med makta i Oslo, tenker om at noen opplever steder eller situasjoner i byen som utrygge ved at de er seg selv.

– Hatvold og intoleranse i byen er jo nettopp det vi jobber med i OXLO. Den har et veldig sterkt fokus på skolen og på samfunnet generelt, den har fokus på Oslo Kommune som arbeidsgiver og ikke minst har den et sterkt fokus på hvordan vi samarbeider med politiet. Dette er imidertlid noe som går langt utover handlingsplaner og vedtak, dette går på holdninger. Det verste er at barna har gale holdninger som de sannsynligvis får hjemme, og vi må stoppe dem i skolen, men også på alle andre mulige arenaer, sa Kvisgaard

Deretter ble ballen kastet videre til Erik Lunde i KrF som fikk spørsmål om hvilke ting KrF kan bidra med for at byen skal bli tryggere for lhbt-befolkningen.

– At Sylvi Listhaug (Frp) gikk ut så negativt mot homoparaden, reagerte jeg veldig sterkt på. Den type uttalelser er med på å skape fordommer . Den norske kirken har jo gjort seg en del erfaringer på dette feltet. Kirken selv innrømmer at de har mye å ikke være stolte av på flere felt. Jeg tror kirken og norske kristne organisasjoner som har en solid og kanskje negativ ballast har mye erfaringer å dele med Islamsk råd som vi har startet en spennende dialog med. Frp ville ikke ha noe av det, men en slik dialog mener vi er typisk bra holdningsskapende arbeid for å redusere fordommer og vold i byen, sa Lunde.

Per Østvold fra SV, som selv er åpent homofil, sier at han ikke tør å gå hånd i hånd med sin samboer i enkelte Oslo-gater.

– Dette skal vi ikke akseptere, men skal vi gjøre noe med det, må vi rett og slett tørre å vise oss frem så ofte som mulig, slik at vi blir uangripelige. Det hadde løst hele problemet, men vi kan ikke velte alt over på homser og lesber. Dette dreier seg om samfunnsstrukturer og jeg mener vi må starte i skolen og vise at det skal være nulltoleranse for all form for mobbing og at de skal lære at soper og homo ikke skal brukes som skjellsord.

Bekymret for økende hivtall

Dagens siste tema som ble tatt opp var de økende hivtallene i Norge som særlig rammer menn som har sex med menn i hovedstaden. Dagens ordstyrer poengterte hvordan staten i stor grad delegerer sitt forebyggingsarbeid til frivillig sektor og organisasjoner som må bruker utallige timer hvert år på å skrive søknader for å få penger til arbeid som det offentlige kanskje burde gjort, og kastet ballen til Ap som har helseministeren i regjeringen.

–  Nå har vi nettopp gitt Helseutvalget 400 000 kroner for å drive miljøbasert hivrådgivning, men det er helt klart at det trengs et større fokus på dette området og vi trenger et klarere statlig ansvar. I den daglige politiske debatten er det få som snakker om de økende hivtallene i Norge og det er veldig farlig at det ikke snakkes om. Dette er helt klart noe vi må få opp til overflaten og gjøre noe med, svarte Nybakk.

– Et av problemene med hivpositive er at mange som blir smittet ikke en gang vil innrømme at de er homofile. Så touchy kan det være. Dette er veldig sammensatt og det krever mye informasjonsarbeid og langvarig arbeid, men det at vi har så mange nysmittede i Norge er fullstendig vanvittig. Det burde tas opp i Stortinget og fremmes sak på en gang til, sa Østvold og fikk støtte fra samtlige i panelet.

Nylund, som har sittet som LLH-leder i snart et halvt år, avsluttet debatten med å poengtere at selv om vi har fått like rettigheter, er det langt igjen til et liv med like muligheter.

– På bakgrunn av denne debatten i dag, skal vi sørge for at det blir reist interpellasjoner i Stortinget om hivtildelinger, at vi får en ny handlingsplan med målrettede tiltak og at det blir færre som opplever møtet med Rikshospitalet sin klinikk som et traumatisk møte. Hvis vi alle kan være med på det, kan vi komme langt i det arbeidet som ligger foran oss.