Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Jon Ole Whist er stolt av å lede et lokallag som har sagt ja til både eggdonasjon og surrogati. Og han håper homoer i Oslo stemmer Høyre hvis de fortsatt vil ha Fabian Stang som ordfører.
Navn: Jon Ole Whist (34)
Gjør: Advokatfullmektig/forhandlings­jurist i Den norske legeforening
Partiverv: Leder av St Hanshaugen Høyre, hovedstyremedlem i Oslo Høyre, varamedlem i Oslo bystyre og talsperson for Åpne Høyre.
Medlem siden: 1999
På valg: Alfabetisk plassert på ukumulert plass (63) på Høyres liste til Oslo bystyre. Høyre plasserer alle ukumulerte i alfabetisk rekkefølge, så velgernes kryss har faktisk betydning for hvem som kommer inn.

Hvorfor skal homofile/lesbiske stemme på Høyre?
Høyre er et parti som fokuserer på individer, ikke på grupper. Vi mener at borgerne skal bedømmes ut fra hvem de er, ikke hva de er. Det har også vist seg i praksis, Høyre hadde første åpne stortingsrepresentant, første åpne statsråd og første åpne byrådsleder, og flest homofile på Stortinget, og mange i kommunestyrer/fylkesting. I dag er Morten Bakke, Ola Kvisgaard og jeg medlemmer av Høyres bystyregruppe og bidrar til å sette lhbt-spørsmål på dagsordenen. Ved høstens valg stiller også Berit Solli og Eirik Kollerøy. Blir alle valgt, får vi et skeivere bystyre! Høyre har også et sterkt fokus på å motarbeide homofobi i skolen og bidra til mer åpenhet og toleranse.

Hvorfor skal homoer stemme på deg?
Jeg håper homoer i Oslo stemmer Høyre hvis de fortsatt vil ha Fabian som ordfører. Han er frontfiguren for en åpen og inkluderende hovedstad med rom for mangfold og livsutfoldelse. Vil de ha en skeiv bystyregruppe, må de krysse for meg og de fire andre homokandidatene.

Hva er den viktigste homosaken Høyre har vært med på å få gjennomslag for?
Høyres stemmer var avgjørende for å skaffe flertall for ekteskapsloven, som var veldig viktig for likestillingen her i landet. I Oslo, Bergen og Akershus har Høyre kjempet fram homopolitiske planer, som i Oslo er så godt som hundre prosent gjennomført og i ferd med å integreres i Oslo XL-arbeidet.

Hva er den viktigste homosaken akkurat nå?
Dessverre er det fortsatt altfor mange unge homoer som sliter, både på skolen og i nærmiljøet. Men et vellykket anti-mobbearbeid i skolen forutsetter at vi viser aksept i samfunnet for øvrig og at vi har tydelige rollemodeller. Personlig er jeg opptatt av debatten rundt bruk av surrogati, og jeg er stolt leder av et lokallag som har sagt ja til både det og eggdonasjon – men det er rikspolitikk, og nå er det lokalvalg. Jeg lover å komme tilbake når stortingsprogrammet for 2013 skal behandles!

Hvor viktig er homopolitikk i kommunevalg kontra stortingsvalg?
Det er like viktig. Stortinget vedtok ekteskapsloven og diskrimineringsloven, mens det er i kommunene homoer og andre møter et offentlig tjenestetilbud som skal etterleve disse og andre lover på en god måte.

Utenom homopolitikk – hva er den viktigste politiske saken for deg?
Jeg er opptatt av at vi har langt igjen før rusomsorgen er på et akseptabelt nivå og ønsker å jobbe særskilt med det i neste periode. Jeg har vært heldig å møte mye i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre denne perioden og har sett hvilken fantastiske innsats byråd Anniken Haugli har lagt ned og hvor flotte og flinke de ansatte i kommunens rusmiddeletat og i bydelene er. Beklageligvis mangler det behandlingskapasitet i sykehusene, det er statens ansvar, og der har helseministeren forsømt seg.

Hvor viktig er handlingsplaner mot diskrimi­nering i kommunene for Høyre?
Veldig viktig. Erling Lae og Per Ditlev Simonsen sto i spissen for at Oslo kommune skulle etablere antidiskrimineringsprosjektet OXLO (Oslo extra large), nå er Fabian frontfigur. Evalueringen av OXLO blir viktig i neste bystyreperiode. Når det er sagt, handlingsplaner må følges opp, og til syvende og sist handler dette om hvordan enkeltindivider møter hverandre i dagliglivet – det handler om holdninger, og de kan ikke vedtas. Gode holdninger krever kontinuerlig og langsiktig arbeid.