Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Britiske helsemyndigheter fjerner livstidsforbudet mot bloddonasjon for enhver mann som en eller annen gang har hatt homosex. Like før kom det en uttalelse fra EU som konkluderte med at et forbud er i strid med EUs lovverk.
Det var etter et skriftlig spørsmål fra Glenis Willmott og Michael Cashman, medlemmer i EU-parlamentet, at EU-kommisjonen kom frem til at EUs lovverk ikke omfatter totalforbud mot bloddonasjon fra homoseksuelle og biseksuelle menn.

EU-kommissær for helse og forbrukerpolitikk, John Dali, forklarte at EUs lovgivning gjelder de som har «høy risiko for å få alvorlige smittsomme sykdommer» på grunn av seksuell atferd. Dalli understreker at «seksuell atferd» ikke er identisk med «seksuell orientering».

Når EUs lovverk skal håndheves skal ikke medlemsland diskriminere på bakgrunn av seksuell orientering. Det innebærer at dagens forbud, som gjelder alle homo- og biseksuelle menn, er ugyldig. Likevel nekter de fleste land i dag menn som har sex med menn å donere blod.

Michael Cashman, leder av EU-parlamentets Intergroup on LGBT Rights, sier i en kommentar at kommisjonens svar er fornuftig.
«John Dalli minner medlemslandene om at det er individer som er risikofaktoren, ikke grupper. Å være homofil eller bifil kan ikke automatisk føre til at man er en trussel mot folkehelsen. Men risikofylt seksuell atferd hos menn eller kvinner, homo- eller bifil, er en reell risiko. Jeg håper at Storbritannias myndigheter vil foretrekke vitenskapelige bevis fremfor fordommer.»

Sirpa Pietikäinen MEP, visepresident i Intergroup on LGBT Rights og medlem av EUs komité for folkehelse, sier at
Folkehelsen er vår høyeste prioritering, og det samme gjelder kvaliteten på donert blod. Men helsemyndighetene må huske på at seksuell legning, etisk bakgrunn og andre identiteter er irrelevant i forhold til et menneskes helse. Å nekte blodgiving for disse gruppene er diskriminerende og mot all logikk.

Uavhengig av kommisjonens svar var det ventet at britiske myndigheter ville fjerne forbudet mot at menn som har sex med menn skal kunne donere blod, og i stedet erstatte forbudet med en ti års karantene for samme gruppen.

I dag kom nyheten om at britiske helsemyndigheter fjerner livstidsforbudet mot bloddonasjon for enhver mann som en eller annen gang har hatt homosex. I stedet innføres det et års karantene. Det innebærer at menn som ikke har hatt sex med menn i løpet av de siste tolv månedene kan gi blod. Det nye regelverket blir tatt i bruk fra og med 7. november i England, Wales og Skottland. Nord Irland har ennå ikke avgjort om de vil lempe på regelverket.

– Det er en veldig gledelig nyhet, sier Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant for Ap.
– Det har vært definert og konkludert med lenge at risikoatferd ikke har noe med seksuell orientering å gjøre, sier Trettebergstuen til Blikk Nett.

– Det at England, med den konservative Cameron-regjeringen, nå endrer praksis er kjempebra og sier noe om at tiden nå er moden for å gjøre noe med situasjonen også her i landet. 

Trettebergstuen håper nå at andre land vil følge Storbritannia.
– Det kan absolutt føre til en «smitteeffekt» i andre land. Det er mangel på blodgivere og det er mange homofile der ute som helt fint kunne gitt blod og som ønsker å gi blod, men de får ikke lov fordi det er en kobling mellom seksuell orientering og seksuell atferd. Kunnskapen om homofili og seksualitet burde være stor nok nå til at man frikobler de to tingene.