Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Analsex er mindre populært enn suging blant menn som har sex med menn. 
I desember 2010 kom de første resultatene fra European MSM Internet Survey (EMIS), som er verdens hittil største undersøkelse blant menn som har sex med menn. Da viste noen hovedfunn i undersøkelsen at 94,2 prosent av respondentene oppviste store kunnskaper om hiv.

EMIS-undersøkelsen ble foretatt i tiden juni-august 2010, og deltakerne svarte på spørsmålene via nettet. I Norge har 2159 menn som har sex med menn svart på undersøkelsen og gjennomsnittsalderen var 31 år. Undersøkelsen er utført av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Helseutvalget i samarbeid med 38 europeiske land.

Nå foreligger nye resultater fra undersøkelsen og hvert av de 38 landene vil etter hvert komme med nasjonale rapporter. I mellomtiden kan de nye resultatene blant annet fortelle oss at suging er vanligere enn analsex hos europeiske menn som har sex med menn. På andre plass kommer gjensidig onanering, før analsex på tredjeplass. De som har minst analsex bor for øvrig i Sverige, Finland og Estland.

Det internettbaserte forskningsprosjektet om homoseksualitet, homoseksuell atferd og seksuelt overførbare infeksjoner blant menn som har sex med menn bygger funnene på hele180 000 deltakere i hele Europa.

Hvem har du sex med?
Et betydelig antall av respondentene i de enkelte landene som svarte på spørreundersøkelsen identifiserte seg ikke som «homse eller homoseksuell». Det betyr at undersøkelsen har klart å nå en stor variasjon av menn som har sex med menn. 15 prosent av alle respondentene oppga at de hadde hatt sex med en kvinne i løpet av de siste tolv månedene før de svarte på undersøkelsen.

Mange av respondentene, 43 til 59 prosent, hadde mellom to og ti partnere, mens andelen av med flere enn ti partnere varierte i ulike land fra 10 til 25 prosent. Antall partnere kan si noe om hvor vanskelig det er for mange å etablere faste relasjoner, spesielt i samfunn hvor likekjønnete par ikke er offisielt anerkjent eller tillatt.

Da spørreskjemaet ble utfylt opplyste gjennomsnittlig 40 prosent at de var i et fast forhold med en mann. Andelen var høyest for de som bor i Hviterussland, Russland og Ukraina, mens den var under 30 prosent for de som bor i Bosnia-Herzegovina, Kypros, Irland og Makedonia. I alle land oppga de som hadde en fast mannlig partner at de var betydelig mer fornøyd med sexlivet.

Den europeiske hovedrapporten European MSM Internet Survey vil bli publisert i midten av november 2011. Den norske delrapporten er planlagt publisert i månedsskiftet oktober-november.