Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

FpU-formann Ove Vanebo synes det er bra at Trond Birkedal kommer ut av skapet. Men en fremtid i Frp tror han ikke Birkedal har. – Men det har selvfølgelig sammenheng med de alvorlige lovbruddene. Det er det som er problemet her, sier Ove Vanebo til Blikk Nett.
Trond Birkedal sier i intervjuet med magasinet Plot at han skapte seg en fasade som perfekt Frp-mann og at han var redd for å bli plassert i en bås som homofil.

Ifølge Ove Vanebo, leder av Fremskrittspartiets Ungdom, er ikke det en typisk Frp-taktikk.
– Men jeg kjenner det igjen i den forstand at man som politiker forsøker å skape et idealbilde som man skal leve opp til. Det er noe mange politikere gjør.

Vanebo synes det er trist hvis det nå blir oppfattet som at man ikke skal stå frem som homofil i Frp, og at det i tilfelle skulle skape støy i budskapet.
– Men jeg har forståelse for at noen tenker slik. Det var jo slik for Høyres Per Kristian Foss i sin tid også. Han valgte å vente fordi han ikke ville bli en homopolitiker. Det er samfunnets og partienes ansvar å sørge for at homofili blir fullt ut akseptert i politikken.

– Så det er ikke sant at det er mindre takhøyde for homofili i Frp enn i andre partier?
– Det vet jeg ikke, i og med at jeg ikke er homofil selv. Men vi har jo homofile tillitsvalgte i både FpU og Frp og jeg har aldri oppfattet det slik at det er et problem at folk er homofile. Det er noe som også blir terpet på i våre organisasjonskurs, at man skal ha respekt for folk uavhengig av menneskers seksuelle legning og hvilken bakgrunn man har.

– Hvordan blir Birkedal-saken oppfattet i FpU og Frp?
– Selv blant Frp-medlemmer som er negative til ekteskapsloven er det en felles mening om at det er trist hvis partiet oppfattes som et sted hvor man ikke kan snakke om homofili.

– Vil Birkedal-saken forandre partiet?
– Det er vanskelig å si. Jeg har ikke inntrykk av at homofile blir dårligere behandlet i Frp enn i andre partier, men jeg mener jo på generelt grunnlag at partiet bør liberaliseres når det gjelder disse spørsmålene. Og det er klart at FpU vil være pådriver i politikken rundt disse spørsmålene.

FpU-formannen har selv lest intervjuet med Trond Birkedal i Plot.
– Det er positivt at Birkedal nå tar steget ut og lever ut legningen sin. Det synes jeg er flott, sier Vanebo til Blikk Nett.

– Men selvforakten han viser, blant annet i beskrivelsen av feminine homser og homoparader, kommer den fra Frp?
– Jeg tror det har mer å gjøre med kulturen der han kommer fra. Jeg kjenner selv en homofil fyr i FpU. Han også uttalt at han nærmest var homofob, fordi han ikke syntes noe om feminine homser. Men i dag er han helt åpen og har giftet seg med en mann. Så det ser ut til at dette er et samfunnsproblem mer enn noe annet, og at det er en etablert kultur mange steder hvor slike holdninger en gangbare.

– Er det urettferdig å plassere ansvaret hos Frp mener du?
– Helt klart. Men hvis det er slik at man opplever fordommer innad i partiet så er det noe som skal og må ryddes opp i. Det er totalt uakseptabelt. Men slike holdninger kan stamme fra flere steder. Det kan være at man bor i et distrikt hvor det er mange fordommer, eller at man tilhører en vennegjeng hvor slike fordommer florerer. Så jeg synes det blir feil å henge den knaggen på Frp alene.

– Er Birkedal persona non grata i Frp-sammenheng?
– Jeg har veldig vanskelig for å se for meg at han skal kunne komme tilbake etter dette. Men det har selvfølgelig sammenheng med de alvorlige lovbruddene. Det er det som er problemet her, sier Ove Vanebo til Blikk Nett.