Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Justisdepartementet avviser at homofile asylsøkere som får avslag får henvisning om at de kan reise tilbake til hjemlandet og leve skjult og på den måten unngå å bli forfulgt.
Blikk Nett skrev nylig om statusrapporten for regjeringens handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner», som har skapt misnøye hos både LLH og Skeiv Ungdom.

LLH er spesielt misfornøyd med situasjonen for homofile asylsøkere og avviser at dialogen de har hatt med Justisdepartementet rundt disse spørsmålene har medført noen endringer.
– Vi liker ikke å bli oppgitt som et alibi for at retningslinjene anses som «gode», sier LLH-leder Bård Nylund til Blikk Nett og viser til at LLH hele tiden har vært klar på at norske retningslinjer ikke er i samsvar med FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR).

Til Blikk Nett sier Justisdepartementet at tilnærmingen til asylsaker som gjelder seksuell orientering eller kjønnsidentitet utvikler seg over tid, både i Norge og internasjonalt.

– Departementet tar ikke LLH til inntekt for at de omtalte retningslinjene er «gode». Det fremgår tydelig av statusrapporten at dette er departementets egen vurdering, sier Steffen Aagedal, kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet.

LLH er kritisk til praksisen som innebærer at homofile asylsøkere får avslag på asyl under henvisning til at de kan reise tilbake til hjemlandet og leve skjult.

– Norske utlendingsmyndigheter stiller ikke krav om at homofile skal skjule sin legning for å unngå forfølgelse, et standpunkt som deles av blant andre FNs høykommisær for flytkninger, men er ikke dermed sagt at de har samme syn som norske utlendingsmyndigheter på alle sider ved norsk praksis, sier Steffen Aagedal til Blikk Nett.

– Tar for lang tid.

For tiden behandler Justisdepartementet en praksisforeleggelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI), der det blant annet tas opp juridiske problemstillinger det kan råde ulike oppfatninger om.

Nylund sier til Blikk Nett at LLH purret på denne praksisforeleggelsen før jul.
– Da fikk vi høre at dette skulle være på plass i løpet av tre måneder. Dette betyr lengre ventetid, og det er beklagelig. Det er tross alt menneskers skjebner dette handler om, sier Nylund.

Aagedal hos Justisdepartementet sier i en kommentar til Blikk Nett at det er for tidlig å si når departementets vurdering vil være klar, eller hvordan den videre oppfølgingen vil bli. Han vil derfor ikke kommentere dette nå.