Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

I sommer toppet konflikten mellom Skeiv Ungdom og LLH i Rogaland seg på grunn av skeiv teori og skoleinformasjon. Nylig møttes partene til et felles seminar. – Nå blomstrer samarbeidet som aldri før, sier Kim Stian Tjelta Ellingsen, leder av Skeiv Ungdom Rogaland.
I sommer trakk Arve Andersen seg som leder for LLH Rogaland. En viktig grunn var et stadig dypere motsetningsforhold mellom LLH og Skeiv Ungdom. Kjerneproblemet var ungdomsorganisasjonens påståelige forfekting av skeiv teori, blant annet i skolebesøk.

LLH har reist rundt og fortalt komme ut-historier og svart på spørsmål blant annet i Sandnes hvor kommunen har hatt et opplegg der alle tiendeklassinger får møte en homse eller lesbe i en time. I skoleåret 2009/2010 tok Skeiv Ungdom over. Ifølge Andersen førte det til at kommunen sa opp avtalen fordi de mente Skeiv Ungdoms fokus på teori, kjønn og sex var uheldig. LLH tok derfor over igjen.

Leder av Skeiv Ungdom Rogaland, Kim Stian Tjelta Ellingsen, beklaget Andersens avgang og har siden han ble valgt jobbet for å finne en løsning. 

– Skeiv Ungdom og LLH Rogaland har mange prosjekter på gang og vi har jevnlige møter sammen. Jeg tror faktisk vi har ett bedre samarbeid enn ellers i landet på mange områder, sier Kim Stian Tjelta Ellingsen til Blikk Nett.

LLH Rogaland har blant annet hatt internseminar om informasjonsarbeid og temamøte om trans. Ønsket var en erfaringsutveksling med andre som driver med informasjonsarbeid i skolen, og LLH for anledningen invitert Skeiv Ungdom Rogaland, leder for Skeiv Ungdom sentralt, Åshild Marie Vige, og Restart-koordinator Freja Lina Hule.

– På seminaret fikk LLH og Skeiv Ungdom presentert skolepakkene for hverandre, LLHs informasjonsopplegg og Skeiv Ungdoms «Restart». Presentasjonene ble etterfulgt av en dialog om hva vi ønsker av organisasjonenes tilstedeværelse i skolene, sier Tjelta Ellingsen til Blikk Nett.

Målet var å bli kjent med hverandres opplegg og forhåpentligvis lære noe av hverandre, og på sikt få til et godt opplegg som LLH Rogaland og Skeiv Ungdom Rogaland kan samarbeide om.
– Det viste seg også å være en del misoppfattelser om innholdet i Skeiv Ungdoms «Restart». Men etter en del debatt ga LLH uttrykk for at flere av metodene våre kan være interessante å bruke også for LLH.

40 år i Rogaland

LLH og Skeiv Ungdom Rogaland har nå startet en dialog om hvordan man kan lage et skoleinformasjonsopplegg som begge parter kan enes om. I tillegg er det neste år 40-årsjubileum for «homokamp» i Stavanger, som partene blant annet ønsker å markere med å invitere lærere i regionene på en skolering.

– Det var et godt seminar som viste oss at det lønner seg å sette av tid til å møtes, diskutere og utveksle meninger, sier Tone Dalum, leder av LLH Rogaland til Blikk Nett.

– Jeg tror det er stemning i både LLH og i Skeiv Ungdom for å få til et godt samarbeid på flere fronter fremover, og vi kan bare oppfordre andre lokallag til å gjøre det samme andre plasser, sier Dalum.

Les også:

Trekker seg i protest
Beklager Andersens avgang
Uenighet i LLH om det skeive