Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner blir et statlig fagfelt med et eget nasjonalt ekspertsenter. Det feires med en storslått lansering i Nasjonalgalleriet torsdag 24. november.
Statsråd Audun Lysbakken holder åpningstalen når startskuddet går for LHBT-senteret – Nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Tilstede er også Kim Friele, som kaller lanseringen en homohistorisk dag. Esben Esther Pirelli Benestad og Oslo Fagottkor kaster glans over begivenheten sammen med The Hungry Hearts og en rekke andre lhbt-personligheter.

Ressurssenteret er lagt til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som stadig får flere oppgaver innen inkludering og likestilling. Senteret skal samle og dele kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I 2011 er det utlyst forskningsprosjekter om blant annet dobbeltdiskriminering av lhbt- personer med nedsatt funksjonsevne og to levekårsundersøkelser. Den ene er en nasjonal undersøkelse om lesbiske, homofile og bifile, og den andre er den første større undersøkelsen om livssituasjonen til transpersoner i Norge.

– Lhbt har ikke en naturlig plass i mangfoldsbegrepet, og det skal LHBT-senteret ta tak i. Det skal være slik at alle offentlige tjenester og arenaer skal være inkluderende og relevante for personer som definerer seg som lesbisk, homo, bi eller transperson, sier Hanne Grasmo, prosjektleder for LHBT-senteret, til Blikk Nett.

Med seg på laget har Grasmo levekårs- og homoforskerne Bjørn Lescher-Nuland og Hans Wiggo Kristiansen. Regjeringens handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012» er bakgrunnen for etableringen.

Skeivt nok?
I forbindelse med lanseringen av LHBT-senteret og regjerningens handlingsplan samles forskere, representanter for sektormyndigheter og interesseorganisasjoner fseg or å gjøre opp status for handlingplanen «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner».

Lykkes regjeringen med inkluderings- og mangfoldspolitikken for lhbt-gruppen? Det er et av spørsmålene som skal drøftes i workshops, paneldebatt og erfaringsdeling. Innledere er blant annet forsker Agnes Bolsø, sexolog Esben Esther Pirelli Benestad og Klassekampen-journalist Mímir Kristjánsson.