Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Den svenske kulturanalytikeren Elfrida Bergman og fotograf Sara Lindquist reiser i Sápmi i Sverige, Norge, Russland og Finland for å samle historier. Resultatet blir en bok og en utstilling om queere samers livshistorier.

– Queering Sápmi forteller historiene til personer som utfordrer de tradisjonelle normene omkring kjønn, seksualitet og identitet. Vi har opplevd svært positiv oppslutning rundt prosjektet, sier fotograf Sara Lindquist til Blikk Nett.

Storytelling- og fotoprosjektet formidler livshistorier fra en minoritet innen en minoritet. Historiene til samer som er homofile, lesbiske eller skeive på en eller annen måte. Queering Sápmi ønsker å utvide definisjonen av en samisk identitet, både ovenfor samer og ikke-samer. De samarbeider med Noereh! som er den samiske ungdomsorganisasjonen i Norge, og siden november i fjor har Noereh! jobbet med kampanjen «Cuvket rájáid!»/«Sprenge grenser!». Kampanjen ønsker å gjøre det samiske samfunnet mer åpent for de som ikke faller inn i den normative boksen. Queering Sápmi samarbeider også med sameungdomsorganisasjonen i Sverige, Sáminuorra.

Fotograf Sara Lindquist ønsket å være med på dette prosjektet etter at hun hadde møtt en same, som i likhet med henne selv, var opptatt av hva det betyr for en persons selvoppfatning å være en minoritet. Og de var begge opptatt av hvilke muligheter man har for uttrykke ulike sider ved en selv hvis man i tillegg er en minoritet i minoriteten.

– Som lesbisk og fotograf har jeg vært opptatt av hva som rører seg i ulike miljøer, og hvordan ulike grupper mennesker lever. Hvordan man opptrer som individ og samtidig er del av et kollektiv, er interessant, sier hun.

– Hva har du funnet ut så langt i prosjektet Queering Sápmi ?

– En stadig tilbakevendende utfordring for personene er stillheten. At man ikke prater om temaet. Og uansett hvilken gruppe man er del av, er det en utfordring å både ha en rolle som individ og være en del av et kollektiv.

Sluttproduktet består av en internasjonal utstilling og en bok på seks språk. Svensk, norsk, finsk, russisk, nordsamisk og sørsamisk. I prosjektet inngår også et arbeide for å skape et sápmioverskridende nettverk som jobber for samiske lhbt-personers rettigheter. Utstillingen og boka planlegges ferdigstillt våren 2013.