Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Lærebokprisen 2011 gikk til Damm Forlag og boka «Makt og Menneske Samf. 9» av Tarjei Helland.
Gjennom flere år har det vært jobbet systematisk med å inkludere homoperspektivet i læreplaner og dermed sørge for at de læremidlene som benyttes i skolen i dag er oppdaterte når det gjelder lhbt i skolen.

Helle Nyhuus og Bjørn Smestad er faste medlemmer i LLH sin læremiddelgruppe, i tillegg til en representant fra sentralstyret. Læremiddelgruppen har eleven i fokus og er opptatt av at homofile, lesbiske, bifile eller trans elever skal gjenfinne seg på en trygg og inkluderende måte i den virkeligheten skolen speiler. Den heterofile eleven skal bli satt i stand til å videreutvikle vennskapet sitt med homofile, lesbiske, bifile eller trans venner på en verdig måte. Og elevens familiære og sosiale relasjoner skal gjenspeiles og gjenkjennes i skolens fremstilling av virkeligheten.

LLHs læremiddelgruppe har i samarbeid med Utdanningsforbundet i tre år delt ut en pris til det forlaget som har gitt ut det beste læreverket med tanke på fordomsfri og klok fremstilling av et mangfoldig samfunn som også består av homofile.

Juryen har i år bestått av LLH-leder Bård Nylund, representanter for Skeiv Ungdom og Elevorganisasjonen, samt Utdanningsforbundet ved Elisabeth Dale. I tillegg består juryen av et frittstående medlem som i år har vært Aslak Sira Myhre.

Lærebokprisen 2011 ble delt ut på Litteraturhuset onsdag 30. november og prisen gikk til Damm Forlag og boka «Makt og Menneske Samf. 9» av Tarjei Helland.

Om «Makt og Menneske Samf. 9» sier juryen:
«Boka tar ansvar for fin bildebruk og uanstrengt formidling av lhbt-tematikk med mye fakta. Stoffet reflekterer gode holdninger. Det har vært spesielt viktig for juryen at omtalen av homofili ikke skal bygge opp under majoritets- og minoritetstenkning, de normale og de som er annerledes, og at omtalen vektlegger det som er fint og godt, og ikke bare satt i sammenheng med problemer, helsefare, hiv/aids, selvmordsstatistikk og ut av skapet-problematikk. I boka «Makt og Menneske Samf 9» er både bildebruk og tekst om homofili inkluderte temaer som omhandler alle, som for eksempel forelskelse, kjærlighet, samliv og seksualitet. Selv om juryen skulle ønske at tema var gitt større plass, så overskygger kvaliteten hva den mangler av kvantitet. Vi håper boka vil være et eksempel til etterfølgelse.»

– Hvordan står det til med lhbt i norske lærebøker?
– LLH får bøker tilsendt, så juryen har bare vurdert de bøkene forlagene selv har sendt inn. Dermed har vi heller ikke sett alt som er på markedet, sier juryleder Elisabeth Dale i Utdanningsforbundet til Blikk Nett.

– Men av de lærebøkene vi har sett, så er det mye dårlig og det er lang vei å gå ennå. Derfor bruker vi en slik anledning som Lærebokprisen til å sette fokus på det som er bra.

Tarjei Helland var selv tilstede for å ta i mot Lærebokprisen.
– Jeg håper jeg fikk prisen for at vi lyktes med det vi prøvde på, nemlig å beskrive samlivsformer, forelskelse og seksualitet, men ikke først heterofil kjærlighet og så homofil kjærlighet, sier Helland til Blikk Nett.

I læreplanen er det et mål at samfunnskunnskap skal drøfte blant annet samlivsformer og normer for kjærlighet og seksualitet.
– Læreplanen sier også noe om at dette skal drøftes i form av kulturelle forskjeller, så det prøver vi også å gjøre i boka, men vi har hele veien forsøkt å snakke om det som er fellesnevnerne for samliv, seksualitet og kjærlighet, forteller Tarjei Helland.