Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tirsdag var USAs utenriksminister Hillary Clinton i Genevé og talte til FNs medlemsland i forbindelse med den internasjonale dagen for menneskerettigheter. I talen la Clinton vekt på det hun omtaler som en «usynlig minoritet», nemlig lhbt-personer.
Om den internasjonale menneskerettighetserklæringen sa utenriksminister Hillary Clinton:
«Den proklamerer en enkel og viktig idé: Alle mennesker er født frie og skal ha like rettigheter. Med menneskerettighetserklæringen ble det gjort klart at rettigheter ikke er noe som gis av myndigheter, det er alle menneskers føderett. Det spiller ingen rolle hvilket land vi bor i, hvem vi ledes av eller hvem vi er. Vi er mennesker, derfor har vi rettigheter. Og fordi vi har rettigheter, er myndighetene forpliktet til å beskytte dem».

Clinton kom også inn på statusen for lhbt-rettigheter i USA.
«Jeg snakker om dette teamet vel vitende om at mitt eget land ikke er perfekt når det gjelder lhbt-rettigheter. Før 2003 var det fortsatt kriminelt i deler av landet vårt. Mange lhbt-amerikanere har opplevd vold og trakassering i sine egne liv, og for noen, spesielt unge, er mobbing og utestengelse en del av hverdagen. Så vi må, på lik linje med alle nasjoner, jobbe hardere for å ivareta menneskerettighetene hjemme hos oss selv.»

Clinton la vekt på at lhbt-rettigheter ikke er særrettigheter.
«Noen har hevdet at lhbt-rettigheter og menneskerettigheter er to forskjellige ting. Det stemmer ikke. Det er det samme. Men for 60 år siden, da den internasjonale menneskrettighetserklæringen ble skrevet og vedtatt, var det mange som ikke inkluderte lhbt-miljøet. Det samme gjaldt urbefolkninger, barn, funksjonhemmete og andre marginaliserte grupper. Men i løpet av de siste seksti år har vi anerkjent at disse gruppene skal ha tilgang til alle rettigheter erklæringen inneholder», sa Clinton i sin tale til FNs medlemsland og pekte på at det hadde tatt tid.

«Og da det skjedde forstod vi at det handler om grunnleggende menneskerettigheter, ikke om nye og tilpassete rettigheter for spesielle grupper. Det er grunnen til at lhbt-rettigheter er menneskerettigher, og menneskerettigheter er lhbt-rettigheter.»

Clinton oppsummerte i sin tale hva som kjennetegner brudd på menneskerettigheter for en lhbt-person.
«Det er brudd på menneskerettighetene når en person utsettes for vold eller blir drept på grunnlag av seksuell orientering, eller fordi de ikke tilpasser seg kulturelle normer for hvordan menn og kvinner skal se ut eller oppføre seg. Hvis et lands myndigheter erklærer at det er forbudt å være homofil, eller ikke straffer de som begår overgrep mot lhbt-personer.»

Hillary Clinton gikk i detalj for å fremheve hva som betraktes som brudd på menneskerettighetene.
«Når lesbiske eller transkjønnete kvinner blir utsatt for såkalt korrigerende voldtekt, eller påtvunget hormonbehandlinger. Når mennesker blir drept som følge av offisielle oppfordringer til vold mot lhbt-personer, eller når lhbt-personer tvinges til å flykte fra hjemlandet og søke asyl i andre land for å kunne redde livet. Når nødhjelp og pleie ikke når mennesker fordi de er lhbt, eller når retten til å samle seg på offentlige steder ikke er til stede.»