Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

– Spredningen av hiv øker dramatisk også utenfor Oslo. I 2010 doblet antallet nye hivsmittede i Hordaland seg, og det er menn som har sex med menn som er i faresonen, forteller smittevernoverlege i Bergen, Øystein Søbstad
Frem til 1. juli i 2010 ble det registrert 34 nye hivtilfeller i Hordaland, og antallet økte med 23 nye siste halvdel av 2010. 
– Og det er ikke bare hiv det dreier seg om. Vi har også sett en oppblomstring av de gamle kjønnssykdommene, som syfilis og gonore, og da gjerne i en resistent form, sier Søbstad til Blikk Nett.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det diagnostisert 4627 hivpositive i Norge, 3105 menn og 1522 kvinner. Folkehelsa observerte først en kraftig økning av nye hivtilfeller blant menn som har sex med menn i Oslo, men nå øker altså smittetallene også i de andre store byene.

Yngre smittes

Smittevernoverlegen tror det er flere grunner til økningen.
– Jeg har et inntrykk av at økningen vi nå ser skyldes at mange ikke lenger ser på det som en katastrofe om de får hiv. Det er også bekymringsfullt når vi ser at de nye tilfellene av lokalt smittede hordalendinger er i aldersgruppen 25 til 40 år. Det er et voldsomt fall i alder fra tidligere.

Søbstad utelukker ikke at straffelovens paragraf 155 også har en betydning.
– Det ser ut til at det er en viss motstand mot å teste seg, noe som kan henge sammen med straffeloven. For oss smittevernere har den ingen gunstig betydning, i hvert fall ikke hvis det innebærer at man vegrer seg for la seg teste, sier Søbstad til Blikk Nett.

Rett før nyttår nedsatte Bergen Kommune en arbeidsgruppe som skal se nærmere på den bekymringsfulle økningen av nysmitte, og målet er å lage et forebyggende opplegg spesielt rettet mot gruppen menn som har sex med menn.
– Men informasjonen må ha en form som gjør den spiselig og attraktiv. Og så må den ut i kanaler som gjør at målgruppen tar den til seg, Sier Søbstad.

Foruten smittevernoverlege Søbstad består arbeidsgruppen av Poliklinikk for seksuelt overførbare sjukdommar ved Helse Bergen og representanter fra LLH Bergen og Hordaland og Helseutvalget.
– Dette skal være en ren helseoppgave og intet annet, sier Søbstad og forteller at arbeidsgruppen jobber etter tre hovedpunkter. Konkrete tall som viser økningen i hivsmitte, informasjon om hvor man kan teste seg og hva en kan gjøre for å unngå smitte.

– Vi skal ikke være en moralsk pekefinger, men komme med en informasjonspakke som er basert på fakta. Virkeligheten er noe vi må forholde oss til, og det er nettopp det som er problemet her og nå, at så mange fortrenger problemet. Det skal så lite til i en seksuell situasjon at man setter alle hensyn til side, og så blir man smittet.