Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Fredag 24. februar møtes forfatter Brit Bildøen, initiavtivtaker til Steinselskapet i Danmark Martin Glaz Serup, og Rebecca Scherr fra Universitetet i Oslo for å gjøre sine lesninger av Gertrude Steins poesi. Samtalen ledes av litteraturkritiker og stipendiat Kaja Schjerven Mollerin.

I sitt forfatterskap brøt Gertrude Stein med vante former både når det gjaldt stil og tegnsetting. Da boka «Tender buttons» kom ut, ble den omtalt som både en modernistisk triumf og et fullkomment verbalt kubistisk verk. Likevel var det også de som mente at den var en bok full av uforståelig babbel.

Den amerikanske forfatteren Gertrude Stein dro 29 år gammel til Europa for å studere kunst. Hun slo seg i 1903 ned i Paris hvor hun fire år senere møtte sin partner Alice B. Toklas. Sammen hadde de en salong som tiltrakk seg amerikanske forfattere og kunstnere som Pablo Picasso, Ernest Hemingway og Henri Matisse. Gertrude Stein interesserte seg spesielt for den kunstneriske retningen kubismen, fordi den svarte til hennes egne forsøk på å skape en følelsesfri, begrepsmessig naken og abstrakt litteratur.

«Sugar is not a vegetable» heter det blant annet i «Tender buttons» som er Gertrude Steins bok med prosalyrikk fra 1914. Her utforsker hun tingenes tilstand i de tre seksjonene Mat, Objekter og Rom. Gertrude Stein er trolig mest kjent for setningen «En rose er en rose er en rose er en rose», men også for sine memoarer der hun skildrer seg selv gjennom livsledsagersken Alice B. Toklas’ øyne.

Forfatter Brit Bildøen som kommer til Litteraturhuset for å lese Gertrude Steins poesi er kjent for å ta opp moderne kjønnsrolleproblemer på en ironisk og parodierende måte. I 2009 ga hun ut essaysamlinga «Litterær salong». Denne boka inneholder av blant annet tekster av Gertrude Stein. Rebecca Scherr fra Universitetet i Oslo har tidligere skrevet om berøring, lys og syn i Steins arbeider, og hun har kjønns- og queerteori som et av sine fagområder.

Gertrude Stein ga ut romanene «Three Lives», «The Making of Americans», diktsamlingen Tender Buttons» og operaen Four Saints in Three Acts». Hun skrev også om Picasso og den selvbiografiske «The Autobiography of Alice B. Toklas» som kom ut i 1933. Alice B. Toklas var Steins fortrolige, elsker, kokk og sekretær. Hun hadde en mindre synlig rolle utad inntil Stein publiserte «The Autobiography of Alice B. Toklas» som ble Gertrude Steins bestselgende bok.