Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Under overskriften «Se! Disse fikk også offentlig støtte» kunne VG i går melde at «Penger til homofile i skibakkene er blant noen av tilskuddene som ble gitt fra Audun Lysbakken i 2011.»
VG-artikkelen fikk FRP-politiker Øyvind Korsberg til å reagere og i en uttalelse til avisa sier Korsberg,
– Jeg synes det høres helt sprøtt ut for å si det rett ut. Skeive Ski? Jeg er nesten litt fristet til å si at det er med på å rette et unødvendig negativt fokus på homofile og lesbiske.

Skeive ski reagerer på fremstillingen i media og mener festivalen har fått midler basert på regjeringens formål, som tar utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner» (2009 – 2012).

Foreningen Skeive ski har søkt og fått offentlig støtte for 2010 og 2011 av de utlyste tiltaksmidlene i tilskuddsordningen knyttet til handlingsplanen. Tilskuddsordningen administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
– For små, frivillige foreninger som nedlegger ulønnet arbeid og jobber for bedre levekår blant lhbt-personer, er slike tilskuddsordninger helt avgjørende, sier styreleder Trond Alexander Tune i en pressemelding.

Uten en slik tilskuddsordning og deltakernes entusiasme er det ikke liv laga for festivalen skriver Foreningen Skeive ski i pressemeldingen.
– Vi trenger støtte fra så mange som mulig, og vi håper at oppmøtet i 2012 blir rekordstort for å vise at Skeive ski utgjør en forskjell, og med FRPs uttalte synspunkter er det mer enn noen gang viktig å synliggjøre skeive også i en sports- og fritidsarena som et skianlegg er, skriver Tune.

I følge Bufdir kan frivillige organisasjoner og andre søke om tilskudd og det er satt av 1,994 millioner kroner til formålet.
– Foreningen har søkt om tilskudd gitt at det er et tiltak som er i oppstartsfasen (siden 2010) og faller utenfor andre, offentlige støtteordninger. Foreningens og festivalens aktiviteter er dessuten et viktig supplement til å synliggjøre LHBT også i en fritids- og sportskontekst, og for å bidra til aksept og holdningsskapende arbeid mot diskriminering. Festivalen bidrar til deltakelse for den enkelte i en sosial ramme, og er dermed et viktig tiltak for å bedre levekår og styrke sosiale nettverk, heter det i pressemeldingen fra Skeive ski.

Skeive ski går i år av stabelen i Hemsedal 12. – 15. april.