Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

André Oktay Dahl (H) kom inn på Stortinget 26-år gammel. Nå har det gått 11 år og Oktay Dahl takker for seg.
– Når man ikke er sikker på at man vil binde seg mer, bør man svare nei. Og det har jeg nå gjort til nominasjonskomiteen i Akershus Høyre, sier André Oktay Dahl.

Andre Oktay Dahl er andre nestleder i Justiskomitéen og Høyres justispolitiske talsperson. Han ble først vararepresentant for Høyre i Akershus i 1997 og møtte fast som representant fra 2001.

Oktay Dahl har vært en profilert politiker de siste 11 årene og han har tatt opp en rekke homopolitiske spørsmål i Stortinget. 
– Jeg har ikke tenkt å ta æren personlig for noe som helst. Sammen med en rekke andre mennesker er jeg utrolig glad for at vi fikk til ekteskapsloven. Jeg vet også at det har betydd mye for enkeltpersoner at de har sett at det går an å lykkes i politikken, og utenfor. Unge gutter spesielt har sendt meg meldinger og fortalt at jeg har vært et forbilde. Og det er jeg glad for å kunne være, sier Oktay Dahl til Blikk Nett.

Han har også engasjert seg i saker og temaer som lenge har vært tabubelagte og lite debattert. I 2007 mottok han Dixi-prisen for sitt engasjement for overgrep som skjer mot menn og gutter. Dixi ressurssenter for voldtatte fungerer som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.
– Jeg er glad for å ha satt på dagsordenen det som handler om overgrep mot gutter og det faktum at likestillingspolitikk ikke bare handler om kvinner. Det handler om enkeltmennesker, herunder homofile, og menn, uavhengig av legning, som opplever noe man definerer som kvinneproblemer. Det er de type saker jeg håper jeg har bidratt til å sette på dagsordenen i de tolv årene jeg har vært på Stortinget.

– Er det noe du har ugjort og som du gjerne skulle sett ha vært i boks før du gir deg?
– Det som ville være veldig fint, var om det kunne gå automatikk i at flere her på huset kunne være opptatt av de samme temaene. Den dagen det ikke er noe poeng at man er homofil, og vet hvordan verden er, så ville jeg vært helt ferdig på Stortinget. Men fortsatt er det slik at i mange debatter er man avhengig av at jeg tar ordet og nevner at det handler om menn eller homofile. Jeg skulle ønske at flere heterofile lot det gå automatikk i å innlemme disse aspektene i debatter. Sånn sett synes jeg at de som kaller seg likestillingspolitikere er litt for snevre.

Homomiljøet hedret André Oktay Dahl i 2009 da han sammen med Anette Trettebergstuen (A) ble kåret til årets æreshomo. Men til tross for homoengasjementet ser han ikke på seg selv som en homopolitiker.
– Jeg vet at jeg har vært på Stortinget fordi jeg er valgt inn for et parti, ikke fordi jeg har en legning. De fleste som har fulgt meg har jo sett at jeg har tatt opp saker som handler om homofile og homofili. Likevel ble jeg tidlig bevisst på å ikke takke ja til alt mulig som kunne gjort meg kjappere kjent enn det jeg ble. Men så kan man vurdere hvor lurt det var.

– Er et comeback utelukket?
– Jeg er et engasjert menneske, så jeg håper det er bruk for meg et eller annet sted. I den nærmeste framtida får jeg se hva det innebærer av jobbtilbud og slikt, men først og fremst skal jeg nå sørge for at Høyre vinner valget og kommer i regjering. Parallelt med det må jeg ha et sideblikk på hva jeg selv har lyst til å gjøre etter endt periode. Jeg håper det er bruk for en pent brukt jurist med mitt engasjement.