Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

LLH fikk 200 000 kroner til Rosa Kompetanse Skole i 2011 for å sette i gang et pilotprosjekt hvor lærere skulle skoleres. LLH er skuffet over årets bevilling.
Bakgrunnen for bevillingen til pilotprosjektet var at kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) er opptatt av at norske lærere og andre ansatte i skolen skal ha praktisk anvendbar kunnskap om lhbt-elever og de utfordringene disse kan møte i skolehverdagen.

Nå er årets bevilling fra Kunnskapsdepartementet klar.
– Rosa Kompetanse Skole får 200 000 av Kunnskapsdepartementet, og det er vi selvfølgelig veldig skuffet over, sier Hanne Børke-Fykse i Rosa Kompetanse til Blikk Nett.
– Vi hadde søkt om fire ganger så mye.

– Målet vårt var å opprette Rosa Kompetanse Skole på lik linje med Rosa Kompetanse Helse og Justis, men det krever en full stilling. Med 200 000 kroner er vi ikke en gang i nærheten av det målet, sier Børke-Fykse til Blikk Nett.

LLH velger likevel å ta i mot bevillingen og gjøre det beste ut av summen.
– Vi vil måtte strekke oss litt lenger for å få det til, samtidig som vi skal se på muligheten for å søke prosjektmidler andre steder. Kvaliteten skal bli like bra, men den kompetanseøkningen departementet ønsker kan jeg ikke helt se at vi skal få til.

Blikk mister på samme tid 200 000 kroner i distribusjonsstøtte til landets skolebibliotek. Det mener Børke-Fykse er tragisk.
– LLH mener at Blikk i skolen er utrolig viktig, og Rosa Kompetanse og Blikk burde utfylle hverandre – ikke sloss om samme pott.

LLH vil nå søke etter en lærer eller pedagog som kan gå inn i en 20 prosents stilling som faglig ansvarlig for Rosa Kompetanse Skole.
– Vi skal fortsette å jobbe som best vi kan, og så får vi håpe at det blir bedre til neste år. Men det vet vi jo ikke. Jeg har tro på at Kunnskapsdepartementet selv ønsker en langsiktig satsning på dette, men per nå vet vi ikke fra år til år, sier Hanne Børke-Fykse til Blikk Nett.

Grell kontrast
LLH-leder Bård Nylund mener bevillingen står i grell kontrast til Kristin Halvorsens og Kunnskapsdepartementets uttalte ønske om lhbt-satsing i skolen.
– LLH skal gjøre så godt vi kan for å utnytte de pengene vi nå får. Men jeg må si at jeg er litt overrasket, sier Nylund til Blikk Nett.

– På det første møtet vi hadde med kunnskapsminister Kristin Halvorsen om Rosa Kompetanse Skole ga hun oss noen tydelige signaler og forhåpninger som Kunnskapsdepartementet på langt nær har innfridd, sier Nylund til Blikk Nett og forteller at LLH fikk inntrykk av at statsråd Halvorsen hadde et personlig engasjement for temaet.

– Likevel gikk det lang tid i 2011 før vi fikk 200 000 kroner til det de kalte et pilotprosjekt. Jeg mener vi har levert til gull med det prosjektet med Åse Røthing, forsker ved Universitetet i Oslo, i spissen. Så får vi altså nå i mai, etter å ha søkt tidlig på året, beskjed om at vi får samme sum, sier Nylund og legger til at det ikke minner om den satsingen departementet lovet.

– Og når vi da ser at departementet også kutter skarve 200 000 av distribusjonsstøtta til Blikk, så er det klart at vi tar i mot bevillingen med en bismak, sier Bård Nylund til Blikk Nett.