Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Med tildelingen av en million kroner fra Justisdepartementet til LLH, sikres nå gjennomføringen av «Rosa kompetanse justis» for alle politidistrikt og politiets særorgan i hele Norge.
 

Politidirektoratet (POD) sendte 13. juni ut brev hvor de ber om at LLHs «Rosa kompetanse justis» skal gjennomføres landet rundt, melder LLH i en pressemelding.

– Jeg er lykkelig nå. Vi fikk beskjed om tildelingen av midlene midt under Skeive dager, og nå følger POD det hele opp med en klar instruks til politi-Norge. Bedre sommernytt kunne vi ikke fått, sier prosjektleder og jurist i LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), Oddvar Thorbjørnsen.

– Tildelingen ser jeg som et uttrykk for at regjeringen tar hatkriminalitet mot lhbt-befolkningen på alvor, og ikke minst tar jeg PODs instruks som et uttrykk for at politiet selv mener prosjektet «Rosa kompetanse justis» og formålet med det er viktig, sier Thorbjørnsen.

Med kampanjen «Ikke finn deg i det!» ønsker LLH først og fremst å øke kunnskapen om hatkriminalitet innad i politiet.

– Dette tror vi vil kunne føre til økt refleksjon blant hver enkelt ansatte, samt i etaten som helhet. Vi ønsker også å øke politiets kunnskapsnivå om hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil og/eller transperson i et heteronormativt Norge. Dette gjør vi med respekt for den kunnskap politiet allerede har og det gode arbeid de gjør, men vi tror skoleringen vil gi økt trygghet for ansatte i politiet og for lhbt-personer som kommer i kontakt med dem, sier Thorbjørnsen.

Kampenjen skal også få flere lesbiske, homofile, bifile og transpersoner til å anmelde hatkriminalitet.

– Vi ønsker å øke kunnskapen i lhbt-befolkningen om hva hatkriminalitet er, og hvorfor det er spesielt viktig at dette anmeldes, sier Thorbjørnsen.