Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Skeiv Ungdom og Skeiv Verden oppfordrer skeive til å være bøssebærere i årets tv-aksjon «Stå opp mot urett».
I år har Amnesty fått Tv-aksjonen for tredje gang. Slagordet for årets aksjon er «Stå opp mot urett». Pengene fra årets Tv-aksjon skal brukes på fem områder: Å ytre seg er en menneskerett, Å elske er en menneskerett, Trygghet er en menneskerett, Å leve i verdige omgivelser er en menneskerett, Å bli behandlet rettferdig er en menneskerett.

Lhbt har fått en sentral plass i området som heter Å elske er en menneskerett. Det er diskriminering av skeive Amnesty setter fullt fokus og spesielt diskriminering av lhbt-personer i Øst-Europa.
– Det betyr veldig mye at lhbt er en del av tv-aksjonen. Det har lenge vært sånn at det er lhbt-organisasjonene selv som har måttet drive med lhbt-politikk, sier Åshild Marie Vige, leder i Skeiv Ungdom, til Blikk Nett.

Tv-aksjonen har blitt gjennomført hver eneste høst siden 1974. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Det er første gang lhbt-rettigheter har vært en del av tv-aksjonen.

– Når vi har konfrontert menneskerettighetsorganisasjoner og lignende med det manglende lhbt-perspektivet så har vi blitt møtt med at vi først må få bukt med krig og fattigdom. Det gir inntrykk av at det er et slags hierarki i menneskeretter. Men skal vi vente til det er fred over alt i verden, så vil det aldri bli en bedring for lhbt-rettigheter, sier Vige til Blikk Nett.

Amnesty International Norge har benyttet seg av kunnskapen Skeiv Ungdom, LLH og Skeiv Verden har på lhbt-feltet i forbindelse med årets tv-aksjon.
– Kampen for rettigheter for lhbt-personer er ikke en kamp som bare lhbt-personer selv skal kjempe. Derfor er det flott at det blir løftet så høyt opp som det gjør nå i tv-aksjonen, sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden.

Bli bøssebærer
Hvert år jobber 7000 frivillige landet rundt med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at 100.000 bøssebærer skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober.

Skeiv Ungdom og Skeiv Verden oppfordrer nå skeive til å ta i et tak i forbindelse med tv-aksjonen.
– Det er kjempeviktig at tv-aksjonen har folk som går rundt til de over to millioner hjemmene som skal besøkes 21. oktober, og at en stor del av bøssebærerne løfter fram lhbt-perspektivet når de ringer på, sier Vige til Blikk Nett.

Skeiv Ungdom har skolert byaksjonsledere og fylkesaksjonsledere i forkant av tv-aksjonen.
– De har blitt skolert i hvordan snakke om lhbt og om situasjonen internasjonalt, og selvfølgelig situasjonen for lhbt-rettigheter i Norge. Formålet med skoleringen var å ufarliggjøre det å snakke om lhbt. Jeg opplevde det som veldig positivt, sier Vige til Blikk Nett.

Skeiv Ungdom og Skeiv Verden vil likevel ikke overlate hele ansvaret for lhbt-perspektivet til tv-aksjonen.
– Er det noen som kan noe om lhbt, så er det jo nettopp lhbt-personer selv. Og når giverne står ansikt til ansikt med en lhbt-person så vil det bli mer interessant for dem å sette seg inn i temaet også, sier Vige.

Det handler også om å gi noe tilbake mener Susanne Demou Øvergaard i Skeiv Verden.
– For 40 år siden var det noen som gjorde et stykke arbeid som har ført til at vi har det så bra som vi har det i dag. Nå har vi alle en mulighet til selv å bidra slik at vi kan hjelpe noen andre, sier Demou Øvergaard.

– Har man ikke anledning til å være bøssebærer så får man i hvert fall sørge for å bidra med penger. Kjøp en alkoholenhet mindre på byen helgen før, så kan du heller gi de pengene når det banker på døra søndag 21. oktober. Sammen kan vi sørge for at det blir et rekordresultat, sier Demou Øvergaard til Blikk Nett.

Pengene som samles inn skal blant annet brukes til å fremme rettighetene til minoriteter gjennom nasjonale og internasjonale organisasjoner, overvåke og motarbeide innføringen av lover som diskriminerer kvinner og minoriteter, arbeide for at diskriminerte blir fulgt opp i rettsvesenet og til å gjøre lobbyarbeid i utvalgte land med mål om å få slutt på diskriminering.

– I mai i år startet Skeiv Ungdom opp BABELNOR-nettverket (Balkans, Belarus and Nordic countries) som består av 30 organisasjoner i Norden og Øst-Europa. I lys av det er det helt ypperlig at deler av tv-aksjonen går til lhbt-prosjekter i Øst-Europa og vi ser fram til å samarbeide med Amnesty om dette, sier Vige til Blikk Nett.

Tv-aksjonen «Stå opp mot urett» går av stabelen 21. oktober.
Ønsker du å bidra som frivillig eller som bøssebærer?
Sjekk: blimed.no