Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) i Norge er sterkt bekymret over at det ukrainske parlamentet har vedtatt lovforslaget 8711 i første votering, som vil forby «propaganda om homofili» i Ukraina.
Første votering ble gjort 2. oktober 2012, med et overveldende flertall. 289 stemte for, ingen stemte imot, en stemte blankt og 60 var ikke til stede. Andre votering skal etter planen gjennomføres 16. oktober, deretter må president Viktor Janukovitsj signere loven før den trår i kraft. Presidenten har også makt til å legge ned veto mot loven, noe som er lite sannsynlig at han vil gjøre om parlamentet, som hans flertallskoalisjon kontrollerer, først har vedtatt den.

LLH oppfordrer norske myndigheter til straks å ta opp saken med ukrainske myndigheter og jobbe for at EU, OSSE, Europarådet og andre legger press på Ukraina om at de må leve opp til de avtaler som er inngått tidligere med tanke på menneskerettigheter, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Disse rettighetene skal også gjelde for lhbt-befolkningen i Ukraina.

Brudd på loven vil gi kunne gi straff i form av bøter og fengsel i opptil fem år. Loven vil, om den blir endelig vedtatt, medføre store konsekvenser for ytringsfriheten og pressefriheten i landet. Det vil ikke være lovlig å uttrykke seg positivt om homofili, angivelig med den hensikt å beskytte barn mot slik påvirkning.

Leder i LLH, Bård Nylund, uttrykker bekymring for utviklingen i Ukraina og Øst-Europa.
– Utviklingen er urovekkende, og vi er i dialog med ukrainsk homobevegelse som har bedt oss om å holde fokus på det som nå skjer i landet, sier Nylund.

LLH er også bekymret for arbeidsvilkårene for homoaktivister i Ukraina, deres arbeid vil bli svært vanskelig dersom loven innføres.

Sentralstyremedlem i LLH, Arnfinn Nordbø, er redd for konsekvensene loven vil ha.
– Loven vil gjøre homofili enda mer tabubelagt, og føre til enda mer homofobi i landet. Enda flere homofile vil føres inn i fortvilelse og selvforakt, sier Nordbø.

Nordbø, som tidligere har bodd to år i Ukraina, mener at ethvert parlamentsmedlem i Ukraina burde møte og snakke med minst en lhbt-person før de trykker på stemmeknappen for andre votering 16. oktober.
– Det ville være å ta lhbt-befolkningen i Ukraina på alvor før man innskrenker deres rettigheter så kraftig, sier han.

Arnfinn Nordbø håper EU, Europarådet, OSSE og andre relevante institusjoner vil reagere kraftig mot loven og gjøre det klart for ukrainske myndigheter at en slik lov vil få direkte konsekvenser både økonomisk og for Ukrainas status i diverse fora.

Bård Nylund håper også norske politikere vil reagere.
– Vi håper at norske politikere og Utenriksdepartementet vil prioritere å ta opp denne forferdelige loven med ukrainske myndigheter straks, både bilateralt og gjennom europeiske forum, sier Nylund.