Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

For nøyaktig et år siden stilte stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H) et spørsmål til Stortinget hvor han etterspurte regjeringens strategi og tiltak for å bedre hverdagen for lhbt-personer med innvandrerbakgrunn.

Tirsdag 18. desember stilte han nok en gang et muntlig og skriftlig spørsmål i Stortinget. Denne gang om tvangsekteskap i et lhbt-perspektiv.

André Oktay Dahl mener kampen mot tvangsekteskap må føres på bred front og forene hele det politiske Norge og lhbt-perspektivet i langt større grad enn i dag må inkluderes i det offentliges arbeid og den offentlige debatt.

5. desember 2012 avholdt Høyres stortingsgruppe i samarbeid med Skeiv Verden et seminar om tvangsekteskap i et lhbt-perspektiv, og med bakgrunn i seminaret spurte André Oktay Dahl om Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen kan redegjøre for myndighetenes arbeid mot tvangsekteskap, også sett i et lhbt-perspektiv.

For Skeiv Verden er det viktig at stortingspolitikere tar tak i temaet.
– Det er veldig viktig fordi da glemmer ikke politikerne saken, og det er en sak det må snakkes om hele tiden for å ha den på dagsorden, sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden, til Blikk Nett.

– Det må ikke bli slik at det bare er homobevegelsen som snakker om dette.

Det som er vel så viktig for Skeiv Verden er hvilke partier som møter opp og deltar i debatten.
– Nå er det jo slik at for eksempel FrP mener at ingen skal forskjellsbehandles. Vårt argument er at våre medlemmer må behandles annerledes fordi de diskrimineres. Med det i tankene vil det bli spennende hvis FrP og KrF også er tilstede i debatten, sier Susanne Demou Øvergaard til Blikk Nett.

Les også: Lenket for livet?