Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Før jul fyltes gatene i Paris med demonstranter som støtter homoekteskap. Lovforslaget har splittet landets befolkning i to. Det ble tydelig sist søndag da hundretusener samlet seg i Paris for å demonstrere mot regjeringens lovforslag.

– Dette er en påminnelse om hvor sterke følelser det er knyttet til homoekteskap, sier stortingsrepresentant og Europarådets lhbt-rapportør Håkon Haugli (A) til Blikk Nett.

– Vi lever nok i en boble i Norge når vi tror at det er en selvfølge med like rettigheter. Nå ser vi at det ikke stemmer i det hele tatt.

Ifølge NTB hadde fem høyhastighetstog, 900 busser og utallige biler transportert folk, både katolikker, muslimer og konservative, fra hele Frankrike til Paris for å protestere. Målet til demonstrantene er å stanse regjeringens lovforslag om at homofile skal få inngå ekteskap, som etter planen trer i kraft i juni.

– Det var en gigantisk demonstrasjon, men så er jo Frankrike også et stort land, og det er viktig å huske på at det var mange millioner som ikke deltok i demonstrasjonen, sier Haugli.

Flertall for lovendring

President Francois Hollande har flertallet i nasjonalforsamlingen bak seg i lovforslaget. Lovforslaget inneholdt opprinnelig muligheten for at sammekjønnsfamilier skal kunne adoptere eller få medisinsk hjelp til å få barn, men den delen av lovforslaget skal nå behandles for seg selv.

– Det regjerende sosialistpartiet programfestet dette med homoekteskap før forrige valg og vant en stor og viktig seier. President François Hollande kommer ikke til å vike på dette punktet, sier Håkon Haugli.

Protestene i Paris samlet hundretusener, men protestene er ikke særegent for Frankrike.
– Spania var et av de første landene som innførte homoekteskap, og der var det også store protester, blant annet fra den katolske kirke. Det er viktig å se sammenhengen mellom kirken og motstanden mot like rettigheter for homofile. Det ser vi tydelig i Russland, Øst-Europa og ikke minst i Afrika.

Polarisert debatt
I Frankrike brukes samme argumentasjon som motstandere mot homoekteskap her hjemme bruker, som for eksempel Nina Karin Monsen, som mener homoekteskap truer ekteskapet som institusjon.
– Ja, og ikke minst at homoekteskap truer vår sivilisasjon. Det er en opplevelse av at grunnvollene i samfunnet rokkes ved hvis homofile får gifte seg. Det som er underlig er at mennesker som tror på lange og faste forhold er så i mot at homofile skal få lov til det samme. Det er et tankekors.

– Hvorfor møtte ikke ekteskapsloven like stor motstand i Norge?
– Vi så jo motstand mot homoekteskap og partnerskap her til lands også i sin tid, men selvfølgelig i mye mindre omfang. Men vi skal ikke se bort i fra at motstanden hadde vært større og mer synlig hvis Norge var i samme situasjon som Frankrike er i dag. Det hadde vært en mer polarisert debatt. Det ser vi jo nå i for eksempel surrogatidebatten, hvor det brukes veldig sterke ord, som menneskehandel og barnemarked.

– Rettigheter kan tas fra oss
Haugli mener vi må ta tendensene i Frankrike og i Øst-Europa på alvor.
– De progressive miljøene er nødt til å møte denne motsanden på en litt annen måte, ikke bare med et skuldertrekk. Vi er ikke i mål og det er ingenting som tilsier at opparbeidete rettigheter ikke kan tas fra oss. Jeg tror ikke det er noen overhengende fare i Norge, men i for eksempel Russland ser vi tendenser til det. Det konservative partiet i Spania gikk til valg på at de ville fjerne ekteskapsloven, og vant valget. Men jeg tror ikke de vil gjennomføre det.

Haugli vil ikke avfeie de mange tusen som demonstrerte i Paris som ekstremister.
– Men det er bemerkelsesverdig at demonstrasjonen i Paris sist søndag er den demonstrasjonen som har samlet flest mennesker på mange mange år. Det er bittert å tenke på at homoekteskap samler så mange motdemonstrasjoner, spesielt med tanke på alle de andre problemene og utfordringene Frankrike står overfor. I en verden som preges av sult, nød og krig, så er det homofiles ønske om rettigheter som samler så mange. Det sier noe om intensiteten i motstanden, sier Håkon Haugli til Blikk Nett.