Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Europarådet har satt i gang en kampanje som skal drives av unge mennesker over hele Europa for å bekjempe hatprat på nett. Skeiv Ungdom lanserer kampanjen på Litteraturhuset tirsdag 14. mai kl 18.

 

Ekstremisme er i sterk øking i Europa i dag. I flere land blir personer hetset, forfulgt og utsatt for vold og overgrep, det være personer av ulike etnisiteter, ulik religiøs tilhørighet, eller lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. På internett flyter tanker og holdninger fritt, på godt og vondt.

– Det florerer med hatefulle ytringer og holdninger på nettet. Nettet blir brukt til å både mobbe og trakassere – og oppfordring til vold mot enkeltpersoner og grupper. Internett har vi på godt og vondt, men vi setter fokus på hatefulle ytringer og er spesielt bekymret for unge mennesker som rett og slett blir bombardert med hat, sier Åshild Marie Vige, leder i Skeiv Ungdom, og forteller at hatet sprer fordommer og usannheter.

– I verste fall forplanter hatet seg hos unge mennesker. Som en nasjon som har opplevd 22. juli burde vi i Norge vite hva hat kan føre til. Ungdommer Skeiv Ungdom er i kontakt med forteller at det mobbes aktivt og systematisk med homo-, bi- og transnegativitet, sier Vige og forteller at Skeiv Ungdom som organisasjon også får sitt når det er snakk om hatefulle ytringer.

– Vi opplever stadig vekk grove poster på blant annet Facebook-siden vår. Senest i går fikk vi en særdeles grov melding på Facebook – som vi valgte å ikke fjerne. Målet vårt er ikke å sensurere internett, men heller svare med dialog på en del av de grove postene. Vi svarer ofte med humor på slike hatefulle innlegg, og da opplever vi at innleggene blir slettet. Det er tydeligvis ikke så kult å slenge dritt til oss når vi viser at vi ikke tar oss nær av det.

Men noen ganger går det over alle grenser.
– Da er det på sin plass å politianmelde. Det er hele tiden snakk om en balansegang mellom ytringsfrihet og det som bryter straffeloven, sier Vige til Blikk Nett.

I den norske straffeloven paragraf 135 a settes det opp en ytre grense for ytringsfriheten. Der står det: «Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år.»

– Straffeloven viser at det finnes en gråsone for hva som kan karakteriseres som et lovbrudd. Men når det er konkrete oppfordringer til drap eller vold, så er straffeloven klar. Ytringsfrihet er en menneskerettighet som er viktig å verne om. Men sprer man om seg med hatefulle ytringer så er det en risiko for at man kuer eller truer andre til stillhet – og på den måten begrenser andres ytringsfrihet. Ytringsfriheten er en menneskerettighet som ikke er absolutt.

No Hate Speech Movement
Europarådet har satt i gang en kampanje som skal drives av unge mennesker over hele Europa for å bekjempe hatprat på nett. Kampanjen skal styrke menneskerettigheter og menneskeverdet ved at vi jobber sammen mot hatprat på nett. Skeiv Ungdom lanserer kampanjen i Norge i 17. mai-uka.
– Skeiv Ungdom sitter i en nasjonal kampanjegruppe som har ansvaret for å gjennomføre Europarådets kampanje «No Hate Speech Movement» i Norge. Kampanjen skal gå over to år, og hovedfokus i mai måned ligger på lhbt, fordi mai også er IDAHO-måneden, sier Vige til Blikk Nett.

IDAHO er den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi. En dag som markeres fordi 17. mai er dagen da homoseksualitet ble fjernet fra Verdens helseorganisasjons (WHO) sykdomsliste i 1990. Selv om det nå er 23 år siden, blir fortsatt lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og andre skeive diskriminert. Nettet figurerer som en stadig større arena for denne typen diskriminering. Dette gjelder også i Norge.
– Det vi ønsker å oppnå med kampanjen er primært to ting. Det ene er at vi ønsker at folk skal ta avstand fra hat. Det andre er å faktisk markere motstand mot det til tider harde klimaet som er på nett, ikke minst i Norge. Norge er faktisk blant verstingene i Europa når det er snakk om hatefulle ytringer. Derfor er det viktig å ta til motmæle mot hatefulle ytringer, sier Åshild Marie Vige til Blikk Nett.

Skeiv Ungdom oppfordrer alle til å ta et standpunkt mot hat på 17. mai. Gå inn på Skeiv Ungdoms hjemmesider og print ut plakater. Ta bilde av deg selv med plakaten og last op på Facebook og Twitter. Mer info nederst i saken.

Debatt om hat
Skeiv Ungdom lanserer altså kampanjen «Faen ta deg, din jævla homo!»på Litteraturhuset tirsdag 14. mai kl 18. I tillegg til innledninger fra eksperter på tema, skal representanter fra ungdomspartiene diskutere hvordan man kan bekjempe hatprat på nett. Hva kan og bør myndighetene og politikere gjøre, og hva kan og bør vi som enkeltmennesker gjøre?

Panelister er Yousef Assidiq, samfunnsdebattant, Pia Lang, leder i Trygg bruk-senteret hos Medietilsynet, Anna Birgitta Nilsen, førsteamanuensis ved HiOA, Seher Aydar, leder i Rød Ungdom, Endre Isaksen Flatmo, nestleder i Sosialistisk Ungdom og Bjørnar Mæland, nestleder i Unge Venstre.

«Faen ta deg, din jævla homo!», tirsdag 14. mai, kl 18. Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

Mer om Skeiv Ungdoms kampanje: skeivungdom.no/hatprat

Mer om Europarådets kampanje:nohatespeechmovement.org