Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Organisasjonen Film & Kino har varslet drastiske kutt i støtte til cinemateker, filmfestivaler, bygdekino og tiltak for barn og unge. Kuttene vil gå hardt utover festivalene Skeive filmer og Skråblikk i Bergen.

Det er Norsk kino- og filmfond (NKFF), som forvaltes av organisasjonen Film & Kino, som deler ut støtte til cinemateker og filmfestivaler. Filmfondet får sine inntekter gjennom avgiftene fra salg av kinobilletter og DVD. Hittil i år er inntektene fra DVD halvert. Man regnet med inntekter på 46 millioner i 2013, men dette justeres nå ned til 36 millioner. I 2014 regner man med 28 millioner.

Det innebærer dramatiske kutt over hele linjen, men spesielt for festivaler som allerede er hardt prøvet når det gjelder økonomi og årlige kutt i støtte. Det er en virkelighet festivalen Skeive filmer har levd med år etter år.

Nyheten om ytterligere kutt i støtte til filmfestivaler er i ferd med å ta motet fra Bård Ydén, leder av Skeive filmer.
– En halvering av støtten vil få dramatiske konsekvenser. I år har Skeive filmer fått tilskudd på 160 000 kroner fra Film & Kino. Det vil innebære at vi til neste år vil sitte igjen med halvparten, altså 80 000 kroner, hvis vi er heldige. Da blir det ikke mye festival, sier Bård Ydén til Blikk Nett.

Til årets festival har Skeive filmer også mottatt 100 000 fra Oslo kommune.
– I tillegg har vi fått 20 000 kroner fra Fritt Ord og 50 000 kroner fra Bufdir. Men disse beløpene er ikke i nærheten av hva vi opprinnelig søkte om. Det blir vanskeligere og vanskeligere å arrangere festivalen, sier Ydén til Blikk Nett.

Utfordrer publikum
Skeive filmer arrangerer Skeiv weekend på Cinemateket i juni i forbindelse med Skeive dager. Hovedfestivalen er lagt til september.
– Vi må være forsiktig med økonomien, i år som alle andre år, og krysse fingeren for at publikum kommer og kjøper billetter, sier Ydén til Blikk Nett.

Skeive filmer-festivalen i september er utvidet med to dager, fra seks til åtte dager. Fjorårets festival kunne melde om en markant økning i billettsalget etter år med sviktende publikumstall og stadig dårligere økonomi.

Det spøkte for Skeive filmer før fjorårets festivalrunde, og til tross for publikumsøkning i fjor sliter festivalen fortsatt med økonomien og det varslete kuttet fra Film & Kino kunne ikke kommet på et verre tidspunkt.
– Nå må publikum stille opp. Skeive filmer i september blir åtte dager fylt med film og spennende arrangementer. Det er ingen som kommer til å kjempe en kamp på vegne av skeiv film – men at det er en viktig festival burde være hevet over en hver tvil, tordner Ydén.

Han frykter for fremtiden til, ikke bare Skeive filmer, med små filmfestivaler generelt.
– Når fondet til Film & Kino blir mindre, blir det mindre penger å dele ut til filmformidling. Og jeg frykter at det er de små festivalene som kommer til å lide. I verste fall vil støtten til de minste festivalene kuttes 100 prosent og at de større festivalene, som Den norske filmfestivalen i Haugesund, Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF), Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) og Film Fra Sør, er de som får tilskudd. Skeive filmer må nok seile sin egen sjø, sier Ydén dystert.

– Men kommer de store filmfestivalene til å ivareta de skeive filmene på sine programmer?
– De kommer nok til å vise noen skeive filmer. Men om det vil eksistere en egen skeiv filmfestival, slik det ser ut nå? Det er jeg usikker på. Jeg har et ønske om at Skeive filmer fortsatt skal eksistere, og målet vårt har alltid vært å formidle gode og viktige filmer til et skeivt publikum, avslutter Bård Ydén.

Fordel med egne festivaler
I Bergen er det blant annet den skeive filmfestivalen Skråblikk som kommer til å merke de dramatiske kuttene. Skråblikk gikk av stabelen i mai i år under Regnbuedagene, og på programmet sto fire skeive filmer.
– De varslete kuttene vil innebære at vi kanskje ikke får støtte fra Film & Kino, sier Torill Frøise, leder av Skråblikk.

– I tillegg har Skråblikk samarbeidet med både BIFF og Skeive filmer, et samarbeid som har vært kostnadsfritt for vår del. BIFF har blant annet hjulpet oss med å skaffe filmer og forhandle frem gode tilbud for oss. Når BIFF og Skeive filmer også opplever kutt i støtten innebærer det at de ikke kan hjelpe oss på samme måte som tidligere, sier Frøise til Blikk Nett.

Årets Skråblikk under Regnbuedagene i Bergen var godt besøkt.
– I år solgte vi totalt 150 billetter, fordelt på fire filmer og vi går med et fint overskudd. Det er vi veldig godt fornøyd med. Det vil derfor være veldig synd hvis Skråblikk nå må legges ned som følge av kutt.

Frøise mener det er viktig at skeiv film vises på egne festivaler.
– BIFF har i flere år hatt et eget skeivt program, Gay Propaganda Night, som er veldig bra. Men likevel er det mange skeive som ikke får det med seg – og mange som ønsker egne skeive festival hvor de kan se film. I Oslo vises det også skeiv film på blant annet Film fra Sør og på Oslo Internasjonale Filmfestival. Men jeg synes absolutt at det er en fordel å ha egne skeive filmfestivaler – og jeg mener det er et marked for det, avslutter Torill Frøise.