Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

På Pride house i helgen ble det arrangert en debatt med temaet Hva skjuler den samiske stillheten? Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám fra Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker nå å ta debatten i det samiske samfunnet.

I ettertid har det kommet referater fra debatten, og blant annet har Sven Henriksen i nettpublikasjonen Bodø Nu spurt om han er den eneste høyrøstede stemmen i kampen for samisk homofil aksept.

– Jeg mener at det å sørge for at skeive personer inkluderes i det samiske samfunnet er et kollektivt ansvar, og vi kan ikke stå å være tilskuere til at noen ikke føler seg hjemme på grunn av hvem de forelsker seg, sier Kirsti Guvsám.

For henne handler om at det samiske samfunnet må tørre å innse at de har et stort tabu, en ballong, som må sprenges.
– For hvordan kan det være sånn at vi ikke diskuterer i det offentlige rom, i lunsjen, på Sametingets plenum, hvordan vi best mulig gjør at alle føler seg inkluderte? Det er helt åpenbart at denne stillheten i samfunnet bidrar til at mange skeive vegrer seg for å stå frem i frykt for negative reaksjoner, sier Guvsám.

Å fjerne diskriminering og mobbing eller å vedta aksept er ikke noe man kan vedta politisk.
– Men vi sametingspolitikere har som Sápmis fremste tillitsvalgte et moralsk ansvar til å gå foran i saker som det her, sier Guvsám.

Hun håper at flere, politikere, kulturpersonligheter, lærere og alle andre, trer frem og arbeider for inkludering.
– Jeg sier: Ja, så klart er det ok at du som same elsker en av samme kjønn. Ja, jeg støtter deg når du viser akkurat hvem du er. Nei, homofobi er ikke greit, og de som utøver det burde gå inn i seg selv og reflektere grundig, sier Guvsám og håper at flere tar bladet fra munnen og sier lignende ord.

– Det er gjennom ord og handling vi viser inkludering i praksis, påpeker hun.

Strålende nyheter
Artisten Sven Henriksen har i tiden før og etter debatten på Pride house skrevet mye om stillheten. Han hevder at Sapmi har en hard justis mot sine egne brødre og søstre som ikke lever i den lille boksen som kalles «normalt».

Henriksen setter pris på at sametingsrepresentant Kirsti Guvsám fra Norske Samers Riksforbund (NSR) bryter stillheten.
– Dette synes jeg er helt strålende, sier Sven Henriksen til Blikk Nett.

– Guvsám er nå den første politikeren som sier noe om dette i dagslys. I tiden etter debatten har jeg også blitt kontaktet av flere samiske politikere og kulturpersonligheter og alle er enige om at det må gjøres noe. Vi kan ikke ha det slik, sier Henrisken til Blikk Nett.

Debatten og temaet er på overtid mener Henriksen.
– Men nå skjer det endelig noe. Når Kirsti Guvsám sier at Sápmis fremste tillitsvalgte har et moralsk ansvar og må gå foran i slike saker, så er det rett og slett stilig.

Henriksens bloggpost «Sapmi – hvorfor er du så stille?» har skapt debatt og er en pådriver for engasjementet man nå ser.
– Jeg har engasjert meg fordi jeg vil være en slags døråpner. Jeg er et menneske som ikke føler meg som et offer – jeg har aldri vært et offer. Men det er faktisk folk blant samene som er ofre, og som blir trakassert og mobbet fordi de er homofil. Derfor er det strålende nyheter at det samiske politiske miljøet kommer på banen – og jeg håper flere følger etter, avslutter Sven Henriksen.

Les Sven Henriksens bloggpost her: Sapmi – hvorfor er du så stille?

Les også:
Trosser tausheten