Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mangelen på «vi-følelsen» gjør det vanskelig for bifile å føre felles kamp mot fordommer, ifølge Malena Gustavson, en av få som har forsket på temaet.

Malena Gustavsons doktoravhandling «Blandade känslor: bisexuella kvinnors praktik & politik» (2006) er den første som går i dybden på temaet bifili. Sammen med sin kollega Hanna Bertilsdotter, er hun fortsatt nesten alene om å ta tak i temaet her i Norden. B-en er lite synlig i lhbt-forskningen.

Avhandlingen hennes viste at bifile møter fordommer både fra heteromiljøet og homomiljøet. Betegnelser som «utro», «illojale» og «overseksuelle» er karakteristikker som går igjen.
– Bifile er en stor ressurs hvis du er interessert i å problematisere kjønn og seksuelle identiteter siden de blir utsatt for uvante problemstillinger. Alle jeg intervjuet, hadde for eksempel blitt spurt om de måtte ha to kjærester om gangen på grunn av legningen sin, og de opplevde at bifile ble sett på som overseksuelle, forteller Malena Gustavson.

Fordommen om at det er de bifile om kommer og går i forholdet, stemte dårlig med de bifile Gustavson møtte. Mange av hennes informanter hadde da de ble intervjuet, bare forhold til kvinner, selv om de hadde vært sammen med menn tidligere.

Informantenes forståelse av egen seksuell orientering, og variasjonen i egen seksuell praksis, var stor.
– Enkelte jeg intervjuet, syntes at det at bifile ble sett på som overseksuelle, var morsomt. «Hva er problemet», tenkte de og «hvorfor har noen denne anstendige normen?». Andre igjen var ikke så interessert i sex. Men noen fant det problematisk at bifili knyttes opp mot at bier ikke er i stand til å være trofaste eller være i et forhold med én person om gangen. De tar avstand fra å bli kategorisert som upålitelige, og at de bare plukker rosinen i pølsa og er mer utro enn andre. Omtrent halvparten av kvinnene i studien var tilhengere av monogami. Enkelte andre igjen kjente at slike oppfatninger gjorde noe med dem. De begynte å tenke på akkurat det, og spurte seg selv «hvorfor skal vi i grunnen bare være sammen med én»?

Noen av kvinnene Malena Gustavson intervjuet i «Blandade känslor: bisexuella kvinnors praktik & politik» opplevde at andre forventet at de skulle være heteronormative og finne seg en mann. Undersøkelsen viste at det var en stor variasjon innad i kategorien bifile.

Ifølge Gustavson gjør mangelen på den bifile «vi-følelsen» det vanskelig å gjøre motstand mot angrepene de utsettes for, men hun fant likevel et stort engasjement hos dem.
– Kvinnene jeg traff, var politisk engasjerte i queerteori, seksualopplysning, politisk teater, drag performance og feministisk bevegelse. Bifili er ikke upolitisk, og du kan ikke vite hvem du står på barrikadene med. Du trenger ikke være lesbisk for å føre kamp, og bifile har ikke sviktet her, sier Malena Gustavson.

Mer om bifili som tema i Blikks skeive dager-nummer, i salg nå.