Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

I den senere tid har flere menneskerettighetsorganisasjoner i Russland, samt deres ledere, blitt idømt bøter for sin virksomhet. Blant de som har fått en slik bot er lederen for den skeive filmfestivalen Side by Side, Gulya Sultanova.

Gulya Sultanova fra filmestivalen i St. Petersburg deltar på Skeive Filmer som arrangeres i Oslo 13. – 22. september, og LLH benytter anledningen til å overrekke en sjekk på 30 000 kroner som langt på vei dekker boten. Pengene er samlet inn fra det skeive miljøet gjennom LLHs innsamlingsaksjon Skeiv solidaritet.

LLH-leder Bård Nylund vil gjerne takke alle som har bidratt.
– Engasjementet for det vi nå ser i Russland har vært enormt og overveldende, og det er veldig fint at vi i det skeive miljøet her i Norge kan bidra til at våre venner og kollegaer i vårt naboland Russland kan fortsette sitt viktige arbeid.

Kultur har alltid vært viktig for å synliggjøre lhbt-miljøet, og i dagens Russland hvor brudd på menneskerettigheter overfor minoritetsgrupper øker, er film et sterkt virkemiddel for å bekjempe fordommer og spre kunnskap.

Nylund oppfordrer samtidig folk til å fortsette med å gi penger til solidaritetskontoen til LLH, slik at også fremtidige bøter kan betales.
– Innsamlingen gir et tydelig signal om at vi står sammen med menneskerettighetsforkjempere internasjonalt, sier Nylund.

LLH har hatt et godt samarbeid med norske myndigheter om støtte til rettighetsarbeidet overfor lhbt-personer i Russland og Nylund håper den nye politiske ledelsen i Utenriksdepartementet følger opp dette engasjementet.
– Menneskerettigheter for lhbt-personer er et tema på tvers av politiske skillelinjer, og de siste ukers aksjoner og økonomiske bidrag til LLHs solidaritetsfond vitner om et stort folkelig engasjement for det som skjer i Russland, sier Nylund.

– Men vil ikke Side by Side utsette seg for nok en påtale hvis de tar i mot penger fra LLH og Skeive filmer?
– Det er ikke så komplisert når pengen kommer fra frivillige organisasjoner. Det stiller seg annerledes hvis pengene hadde kommet fra for eksempel Utenriksdepartementet eller et norsk konsulat, sier Nylund til Blikk Nett.

Møt aktivistene
Skeive filmer på sin side gir billettinntektene fra arrangementet søndag 15. september til filmestivalen Side by Side.
– Dette er en glimrende anledning for aktivister og andre engasjerte til å møte lhbt-aktivister fra Russland. Her vil de få personlige historier fra ekte mennesker, fremfor å dele innlegg på sosiale medier og bedrive slacktivism, sier Bård Ydén, leder av Skeive filmer.

– Billettinntektene går som sagt til Side by Side, og det er flott at LLH også dekker store deler av boten, sier Ydén til Blikk Nett.

Det har vært en rekke demonstrasjoner mot den russiske ambassade i Oslo den siste tiden. Nå håper Ydén at demonstranter, aktivister og politikere stiller på Filmens hus søndag 15. september.
– Åpne Høyre har meldt at de kommer for å møte Manny De Guerra og Gulya Sultanova fra Side by Side. Jeg håper også at homonettverkene til de øvrige politiske partiene tar seg tid til å møte aktivistene fra St. Petersburg. Amnesty International Norge er også invitert, forteller Ydén til Blikk Nett.

Fra suksess til hemmelig sted
Side by Side ble grunnlagt i 2007 i St. Petersburg, Russland. Året etter gjorde de et historisk forsøk på å arrangere Russlands første lhbt-filmfestival: et banebrytende arrangement med mål om å direkte utfordre den utbredte intoleransen, fordommene og vold rettet mot seksuelle minoriteter, som så ofte og åpenlyst uttrykkes i det russiske samfunn. Festivalen møtte sterk motstand og arrangementene måtte flyttes til et hemmelig sted. Andre forsøk i 2009 ble en suksess, med rundt 2000 besøkende fra både lhbt-miljøet og det ordinære publikum.

Side By Side engasjerer seg stadig i menneskerettighetssaker og arbeider for et tolerant samfunn hvor seksuelle minoriteter, individets rett til frihet og å ta sine egne valg blir respektert og beskyttet. Deres ønske er et samfunn hvor alle lever fritt og uten frykt, et samfunn som i alle ledd fremmer menneskerettigheter og aksepterer og respekterer mangfoldet av menneskers seksualitet og kjønnsidentitet.

Manny de Guerre og Gulya Sultanova, kommer til Skeive filmer søndag 15. september kl 15 på Cinemateket, Dronningens gate 16.

LLHs solidaritetskonto har kontonummer 1503 17 43343

Mer info:  Skeive Filmer