Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) tar i mot Blikk Nett på kontoret i Regjeringskvartalet. Regnbueflagget fra LLH står på kontorpulten og nye bilder er hengt på veggen, og nå tar Horne i mot pressen i en ny rolle.

– Jeg har fått det ærefulle oppdraget å være statsråd for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og i den rollen representerer jeg regjeringen Høyre og Fremskrittspartiet, sier Solveig Horne til Blikk Nett.

Hun føler sterkt for å klargjøre den nye rollen etter hardkjøret i pressen de siste dagene.
– Jeg er ikke statsråd i en Fremskrittsparti-regjering, men i en samarbeidsregjering med Høyre. Vi er en mindretallsregjering som har kommet fram til en felles plattform. Derfor er jeg også klar over at jeg kan møte meg selv i døra på saker som jeg har vært klar på som Frp-politiker. Det hører med til den politiske hverdagen, sier Horne til Blikk Nett.

– Da lurer jeg på hva du mener er de viktigste homopolitiske sakene å ta fatt på nå når du har ansvaret for dette feltet?
– Først og fremst må jeg si at jeg ikke helt har oversikten over om det er noen store saker som er viktige for lhbt-organisasjonene ennå.

– Kommer du til å bruke tid på å lære mer om arbeidet organisasjonene gjør?
– Nå har jeg bakgrunn som nestleder i familiekomiteen på Stortinget og har allerede hatt møter med de forskjellige organisasjonene, noe jeg har vært veldig åpen for. Nå som jeg er statsråd er jeg så heldig at jeg har et helt departement som jobber hardt og forer meg med informasjon og kunnskap. Men når det er sagt så kan jeg som statsråd også gå dypere inn i politikken og vil nok benytte anledningen til å sette meg mer inn i arbeidet lhbt-organisasjonene gjør.

– I regjeringserklæringen fra Høyre og Frp heter det at dere skal sikre lhbt-befolkningens rettigheter. Hvordan skal dette gjøres?
– Det som er viktig for regjeringen er å sikre likestilling for alle, noe som også står i vår regjeringsplattform. Vi skal blant annet fremme en likestillings- og antidiskrimineringslov som er universell. Jeg kan ikke si så mye mer om den ennå, men vi håper at den skal være på plass i løpet av kort tid.

Skiftet syn på homoekteskap
I et intervju med Blikk Nett før valget sa Horne at Frp vil kutte støtten til lhbt-organisasjoner i Norge, og mange var bekymret for at hun skulle fortsette den linjen også som statsråd.
– Nå må vi alle være klar over at jeg som statsråd har en annen oppgave. Jeg svarte på spørsmålene som opposisjonspolitiker. Frp har vært i opposisjon i 40 år, og i mine åtte år på Stortinget har vi alltid presentert vårt eget alternative statsbudsjett. Der har støtten til lhbt-organisasjonene blitt kuttet.

– Men hvorfor er det så viktig for Frp?
– Frp er ikke motstander av lhbt-organisasjonene, men vi mener de skal være likeverdige alle andre i samfunnet, og at det da blir diskriminering i seg selv med spesielle støtteordninger for den gruppen. Som Frp-politiker er det den linjen jeg har kjørt. Men nå har jeg blitt statsråd for BLD. Høyre og Frp har forhandlet fram en regjeringsplattform og vi har ingen planer om at støtten til lhbt-organisasjoner eller Blikk skal kuttes. Det er en linje jeg er veldig komfortabel med å videreføre som statsråd.

– Du har, som Frp-politiker, også argumentert med at diskrimineringsloven opprettholder lhbt-rettighetene, og vi derfor ikke trenger egne organisasjoner for å ivareta lhbt-gruppas rettigheter.
– Diskrimineringsloven ble vedtatt av Stortinget i vår og alle partiene, inkludert Frp, stemte for loven.

– Men er ikke diskrimineringsloven et resultat av nettopp lhbt-organisasjonenes arbeid?
– Det kan godt være, og det er et godt spørsmål. Diskrimineringsloven ble jobbet fram i et godt samarbeid og det var viktig for Frp den gang å være med på å gi et godt vern for lhbt-personer.

– Som opposisjonspolitiker, støttet du en felles ekteskapslov?
– Jeg skal være så ærlig å si at når den saken var opp i Stortinget i 2009, så stemte jeg mot loven. Den gang var det Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som stemte mot. Men så har det i etterkant vært en prosess, både i partiet og for meg personlig. Frp vedtok først at vi ønsket å evaluere loven, men det er nå fjernet fra vårt program. Og det er jeg komfortabel med.

Horne forteller at hun ikke er redd for å skifte standpunkt.
– Overhode ikke. Jeg har vært kommune- og fylkespolitiker i mange år og har sittet på Stortinget i åtte år, og man må ha evnen til å lære ting underveis og å følge med på hvordan samfunnet utvikler seg. Det er en styrke man som politiker må ha mener jeg.

Trekker seg ikke
Horne vært møtt seg selv i døra de siste dagene hvor gamle twittermeldinger, intervjuer og uttalelser har stått i fokus.

– Mener du det er skadelig å lese homoeventyr i barnehagen?
– Det var et spørsmål jeg stilte på Twitter for å få input. Det fikk jeg ikke. Det vil si, ikke før nå nylig. Nå raser det inn med kommentarer. Men saken handlet om et bokprosjekt som skulle finansieres. Jeg mener det er opp til barnehagene og foreldrene å bestemme hva slags litteratur barna deres skal lese.

– Synes du det er viktig at skolebarn og ungdom har tilgang på et bredt spekter av litteratur, også skeiv?
– Ja, det er viktig. Spesielt i den tiden vi lever i nå. Det er en helt annen virkelighet enn den jeg vokste opp i. Ungdom i dag er mer opplyste om blant annet seksualitet enn mødrene sine. Derfor mener jeg det er viktig å starte tidlig med informasjon i skolen.