Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

I dag ble det klart at et enstemmig sentralstyre i Presteforeningen sier ja til vigsel av personer av samme kjønn.
– Endelig kommer de etter og det er flott, sier Sara Elisabeth Skreppedal Moss, leder av Norges Kristelige Studentforbund.

Homofilt samliv har skapt strid i Den norske kirke helt siden biskop Sigurd Osberg foreslo spørsmålet utredet av Bispemøtet i 1992. I oktober ble det på Bispemøtet klart at åtte av tolv biskoper ønsker at kirken skal kunne vie homofile. Men for å bevare enheten i kirken gikk flertallet inn for at det lages en forbønnsliturgi for borgerlig inngåtte ekteskap mellom personer av samme kjønn.

Delt bispemøte
I utredningen «Ekteskapet i evangelisk-luthersk perspektiv» har Bispemøtet delt seg i et flertall og et mindretall i den teologiske forståelsen av ekteskapet. Flertallet konkluderer med at ekteskap mellom to personer av samme kjønn ikke er i strid med en evangelisk-luthersk ekteskapsforståelse. De mener at det er «tilstrekkelig læremessig grunnlag for å utvikle en liturgisk ordning som gir likekjønnede par anledning til å bli viet i Den norske kirke».

Mindretallet har konkludert motsatt. Likevel har Bispemøtets flertall valgt ikke å anbefale Kirkemøtet å arbeide for en ny vigselsliturgi. De ønsker heller å arbeide for en liturgi for forbønn av borgerlig inngått ekteskap som også kan omfatte likekjønnede ektepar.

– Det er veldig tøft av presteforeningen å ta dette standpunktet for de har ikke flertall blant sine medlemmer i dette spørsmålet. Med denne avgjørelsen sier Presteforeningen at lhbt-personer er like mye verdt som alle andre og de tar biskopene på alvor når biskopene ikke tør selv, sier Skreppedal Moss og viser til Bispemøtets kompromiss som ble inngått i oktober i år.

– Vil denne avgjørelsen ha en oppdragende effekt på prester og menigheter?
– Det vil jeg tro. Dette legitimerer vigselssaken på en helt ny måte og det blir lettere å jobbe fram mot Kirkemøtet med denne avgjørelsen.

Akkurat når homofile får vigselsrett i kirka tør ikke lederen av Norges Kristelige Studentforening å spå om.
– Vigselsrådet skal ta opp saken på nytt i februar og det skal bli spennende å se om noen av de har skiftet syn innen den tid. Men i seg selv er avgjørelsen fra Presteforeningen både historisk og flott, avslutter Skreppedal Moss.