Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Oslo bispedømmeråd har vedtatt, med seks mot fem stemmer, å stryke setningen i utlysningstekst til nye prestestillinger om at samlivsform kan bli tillagt vekt.

Frode Kinserdal, leder i Åpen kirkegruppe Oslo, er glad for avgjørelsen.
– Dette synes Åpen kirkegruppe er veldig flott, for det er jo mange prester som er homofile, og det at man nå slipper å måtte være åpen om samlivsform og dele hele livet sitt i en søknadsprosess føles bra, sier Kinserdal til Blikk Nett.

Oslo bispedømme har tidligere tatt med i utlysningsteksten at samlivsform kan bli tillagt vekt, slik Arbeidsmiljøloven åpner for. Ifølge den har arbeidsgivere anledning til å spørre om samlivsform i utlysningsteksten dersom dette kan befestes i et høyere formål, slik som det kristne grunnlaget til Den norske kirke. Tidligere har det bare vært Hamar bispedømme som ikke har hatt den setningen med i utlysningsteksten.

Ikke i mål
Tidligere denne måneden ble det kjent at kirkeansatte Elisabeth Fongen i Oslo ble trakassert av menigheten hvor hun var ansatt som leder for trosopplæringsarbeidet for barn og unge. Fongen klaget saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet som konkluderte med at kirken forsømte sin plikt til å verne ansatte mot diskriminering da de lot Fongens samlivsform bli et tema på menighetsmøtet.

Til tross for at Kinserdal er glad for avgjørelsen til Oslo bispedømme om ikke å spørre om samlivsform, ser han ikke borti fra at det kan oppstå liknende konflikter som det Fogner opplevde.

– Jeg har en bekjent som nettopp er ansatt som prest og han ble heller ikke spurt om samlivsform på intervju. Han har en mannlig kjæreste, og jeg vet ikke hvor åpen han selv har vært om det, men blir det et tema eller en konflikt så må man forholde seg til det når det skjer, sier Frode Kinserdal til Blikk Nett.

Biskop Ole Chr. Kvarme er lite glad for det som Oslo bispedømmeråd nå har bestemt, og han er ikke alene. Homofili er et hett tema for tiden og etter at sentralstyret i Presteforeningen forrige uke vedtok å støtte vigsel av homofile meldes det om medlemsflukt.

Ifølge Nettavisen har 50 prester meldt seg ut av Presteforeningen i kjølvannet av sentralstyrets vedtak. Om flukten nå vil legge hindre i veien fram mot vigsel i kirken tør ikke Kinserdal å spå om.
– Jeg vet at Presteforeningen har innkalt til møte som følge av utmeldelsene. Det skal bli spennende å se hva som kommer ut av det. Men om dette vil få konsekvenser for kampen for vigsel er vanskelig å si. Det er langt flere i kirken som er positive til homofilt samliv enn de som tør å si det åpent. Samtidig så synes de som er negative veldig godt, og de utgir seg for å være majoriteten. Det går uansett i riktig retning, avslutter Frode Kinserdal i Åpen kirkegruppe Oslo.