Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Årsmøtet i LLH Oslo og Akershus var fullsatt tirsdag kveld da saken om navnebytte for Skeive dager var et av punktene på dagsorden.

Det har i lengre tid vært en diskusjon rundt navnet Skeive dager på den årlige festivalen i Oslo. Festivalen, som eies av LLH OA, driftes av Oslo Pride AS som etter en intern diskusjon i styret lag fram et forslag om å skifte navn.

I 1974 ble det for første gang arrangert en markering for den internasjonale lhbt-dagen 27. juni. Siden 1982 har LLH OA arrangert festival hvert år, i ulike former, størrelser og på forskjellige arenaer, under navnet Homodagene, helt til festivalen i 1993 fikk navnet Skeive dager. Festivalen har under navnet Skeive dager blitt et sterkt merkenavn og er kjent over hele Norge. Noe som også var et av hovedargumentene mot en navneendring i diskusjonen som har pågått.

Styret gikk likevel inn for en navneendring fordi de ser et behov for å kun ha ett navn og en enhetlig profil som fungerer godt nasjonalt og internasjonalt. «Pride» brukes av et stort antall festivaler internasjonalt, som Reykjavik, Stockholm og København, og nasjonalt, som Trondheim Pride.

Etter avstemming vedtok årsmøtet i går å endre navnet på Skeive dager til Oslo Pride. Styreleder i Oslo Pride, Stein Runar Østigaard, er fornøyd med avgjørelsen.
‒ Vi mener navnebyttet er viktig for utviklingen av festivalen. Oslo Pride som navn gjør festivalen gjenkjennelig for langt flere mennesker, spesielt internasjonalt. Vi er som kjent også vertskap for EuroPride 2014 til sommeren, og med det har vi en unik sjanse til å vokse og sette Oslo Pride skikkelig på Pride-kartet i Europa, sier Østigaard.

Klart flertall
‒ To uhøytidelige avstemminger på Gaysir og på Facebook ga oss en viss indikator på hva folk synes om navnet vi har i dag, og om et eventuelt navnebytte. Omtrent 60 prosent var for endring av navn til Oslo Pride, sier leder i LLH OA, Hans Heen Sikkeland.

Han forteller likevel at det er vemodig at festivalen nå oppstår med nytt navn.
‒ Samtidig må vi huske på at det også var vemodig å endre fra Homodagene til Skeive dager i sin tid. Den offisielle endringen av navnet viser at festivalen utvikles til noe større og at vi vokser, sier Sikkeland.

Nytt styre i LLH OA
Etter at debatten om navn var avgjort, stod valg av nytt styre for LLH OA på agendaen. Et enstemmig årsmøte gjenvalgte Hans Heen Sikkeland som leder. Veronica K. Berglyd Olsen er ny nestleder og Klaus Bøckman er økonomiansvarlig.

Styret i LLH OA for 2014 består etter årsmøte også av Aasmund Robert Vik, Lise Lindalen, Leif-Ove Hansen (ny), Brita Brekke (ny), og som vararepresentanter; Paal Christian Mossin Gjøen, Cristo Rodríguez Borrachero, Hedda Marie Westlin og Nils-Erik Flatøe (ny).

‒ Styresammensetningen er utrolig mangfoldig. Dette er et styre med høy kompetanse, på mange forskjellige områder, som vil kunne utrette mye godt og som vil styrke LLH OA betraktelig, sier Sikkeland.