Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Skeiv Ungdom ferdigstiller i disse dager en brosjyre som skal hjelpe skoleverket å jobbe mot mobbing av skeive.

Kampen mot mobbing er et av de mest prioriterte områdene i Skeiv Ungdom. I fjor vår arrangerte ungdomsorganisasjonen og IGLYO, den internasjonale ungdoms- og studentorganisasjonen for homofile, bifile, lesbiske, trans og queer, konferansen «Stopp hat, takle mobbing i Europa». Et av resultatene, en overordnet europeisk manual mot mobbing, forelå i desember 2013. Nå er den tilpasset norske forhold og konkretisert i en egen mobbemanual til bruk i skolen.

– Vi opplever at det sjelden står på viljen hos skolene til å gjøre noe. Mobbemanualen gir dem derfor en helt konkret bruksanvisning for å foregripe og takle mobbing. For eksempel bør de ha en klar strategi i lærergruppen for hvordan de kan håndtere situasjoner der det oppstår mobbing av skeive. I diskusjonstema i klassen bør det reflekteres over hvilke normer en har og hvordan disse påvirker hverandre, sier leder Line Halvorsrud i Skeiv Ungdom.

Undersøkelsen «Seksuell orientering og mobbing, 2009» viser at homofile og bifile mobbes oppsiktsvekkende mye mer enn heterofile elever. 3 000 elever på 10. trinn i ungdomsskoler over hele landet svarte i undersøkelsen på om de har blitt mobbet ansikt til ansikt, via mobiltelefon eller på internett. Homofile gutter kommer verst ut i undersøkelsen. 48 prosent svarte at de blir mobbet.

– Hva har skjedd med mobbesituasjonen etter at forskningsrapporten fra 2009 ble lagt frem? Har økt oppmerksomhet ført til flere henvendelser hos dere?
– Jeg mener vi har sett en viss økning i antall elever som er blitt styrket. De tenker at ‘dette skal jeg ikke finne meg i – dette er faktisk ikke greit’. Og så har du nok dem som tror det ikke er noe å gjøre med mobbingen og aksepterer situasjonen, sier Halvorsrud.

Skeiv Ungdom får jevnlig henvendelser om mobbing i skolen, fra hele landet. Noen ganger tar elever selv kontakt, andre ganger skoleledelsen. Enkelte av elevene foretrekker å være anonyme. I alle saker ønsker Skeiv Ungdom å spille på lag med ungdommene og skolen for å løse problemene sammen.

– Opplever dere å bli tatt på alvor når dere tar kontakt med skolen i en mobbesak?
– I stor grad, ja. Men vi opplever ofte at skoleledelsen ikke er klar over problemet. Andre ganger hender det at ledelsen sier ‘dette er ikke noe problem hos oss’. Og så kan vi fortelle at vi har en elev som forteller svært detaljert om problematikken hos dem. Så da hender det at vi må jobbe litt, sier Halvorsrud.

I støtten fra Utdanningsdirektoratet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ligger også penger til utsendelse av brosjyren. Utover det planlegges ingen lanseringsrunde, men brosjyren vil henvises til i mobbesaker.