Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Statsminister Erna Solberg og kulturminister Thorhild Widvey møtte i dag LLH for å diskutere lhbt-situasjonen i Russland.

LLH var invitert til statsministerens kontor sammen med blant andre Den norske Helsingforskomité og Amnesty for å få informasjon om menneskerettighetssituasjonen i Russland i forkant av regjeringens reise til Sotsji under OL og Paralympics.

– Jeg har fått god orientering om situasjonen for både menneskerettighetsaktivister og lhbt-aktivister, og vi har fått mange navn på personer vi kan kontakte i Russland, sier Erna Solberg etter møtet.

Solberg har ennå ingen konkrete avtaler før turen til Sotsji.
– Jeg har et håp om å få møter både på statsministernivå og andre nivå under oppholdet. Men ingenting er helt på plass før vi faktisk er der.

Statsministeren utelukker ikke at hun også vil ha møter med lokale lhbt-aktivister i Russland.
– Jeg vil gjerne benytte anledningen til å møte noen av dem. Men det som er viktig i en slik situasjon er å sørge for at slike møter ikke øker risikoen og utsetter dem for ytterligere fare. Jeg har fått noen gode navn og tips av LLH som gir oss en god plattform for eventuelle møter.

– Jeg kommer til å formidle den bekymringen jeg har, både med tanke på generelle menneskerettighetsspørsmål, som dreier seg om et lovverk som gjør det vanskeligere med folk til folk-samarbeid på mange viktige områder – og da spesielt med hensyn til utsatte minoritetsgrupper som nå har et lovverk mot seg som legitimerer den volden vi ser mot lhbt-befolkningen i Russland i dag. Volden utføres ikke av statens representanter, men statens lovverk er med på å skape et hatsk miljø.

LLH har i lang tid jobbet tett med Amnesty, Bellona og Helsingforskomiteen for å sette fokus på menneskerettighetsituasjonen, og med denne alliansen er lhbt-perspektivet plassert der det hører hjemme, under menneskerettighetsparaplyen. Erna Solberg ser at det er kritiske tilstander på mange områder i Russland i dag, men velger likevel å ha et ekstra fokus på lhbt-rettigheter.
– Nettopp fordi propagandaloven fører til en legitimeringen av vold og overgrep og skaper negative holdninger mot lesbiske og homofile i befolkningen, sier statsminister Erna Solberg.

LLH-leder Bård Nylund er godt fornøyd med dagens møte, men forventer å se resultater.
– Jeg opplever at både statsministeren og kulturministeren er interesserte og lytter til det vi har å fortelle om situasjonen i Russland, sier Nylund.

Ifølge Nylund var Solberg og Widvey godt forberedt for dagens møte.
– Det er gledelig at de utrykker en vilje til å kommunisere dette tydelig når de har møter med myndighetspersoner i Russland. Det er også bra at de viser initiativ og vilje til å sette opp møter med representanter fra sivilsamfunnet, sier Bård Nylund.