Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Det er knyttet stor spenning til saken rundt likekjønnet vigsel i Den norske kirke. Det er et klart bispeflertall for vigsel, men nå kan saken stoppe opp hos Kirkerådet.

Vårt Land har fått tak i Kirkerådets sakspairer før rådets møte torsdag og fredag. Her det argumenteres det for at ekteskapet er et forhold mellom en mann og en kvinne. Det betyr at rådet avviser ekteskapsforståelsen som et flertall på åtte av tolv biskoper sto bak i læreuttalelsen som Bispemøtet la fram i fjor høst.

– Jeg er overrasket over Kirkerådets framlegg og skuffet over at de ikke forholder seg til Bispemøtets uttalelse, sier Sara Elisabeth Skreppedal Moss, leder i Norges Kristelige Studentforbund til Blikk Nett.

Skreppedal Moss forteller at de konservative kreftene nå øker motstanden mot homoekteskap i kirka.
– De konservative i alle deler av Den norske kirken setter bremsene på nå, eller homobrems som Vårt Land kaller det. Sakspapirene til Kirkerådets møte gir et signal om at det nå er krig.

Avgjørelsen på møtet senere i uka kan få konsekvenser for Kirkemøtet som arrangeres i Kristiansand i april, hvor rådet skal diskutere «ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk perspektiv». Møtet skal så avgjøre om Den norske kirke på et senere kirkemøte skal vedta en vigselsliturgi eller en forbønnsliturgi for likekjønnete par.

Dersom Kirkerådet, og i neste omgang Kirkemøtet, gjør et vedtak i tråd med sekretariatets innstilling, vil det innebære at dette ikke blir sak på Kirkemøtet i 2015. I stedet vil saken gå tilbake til Bispemøtet for ny behandling.

Da blir ventetiden lang for de som ønsker homoekteskap.
– Men Kirkemøtet står fritt til å ta egne vedtak, og står over Kirkerådet. I denne sammenhengen kan Kirkerådet legge fram sitt vedtak, uten at Kirkemøtet trenger å godta premissene – selv om Kirkerådets tilrådning tradisjonelt veier tungt.

Fram mot Kirkemøtet vil forkjemperne for homoekteskap jobbe aktivt for å opplyse de folkevalgte delegatene til Kirkemøtet.
– Vi fortsetter å appellere til de folkevalgte og ber dem sette seg grundig inn i saken, slik vi har gjort i lang tid allerede. Ingenting er avgjort før delegatene har gitt sin stemme, avslutter Sara Elisabeth Skreppedal Moss.

Les også: Stille protest